Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5322
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRehber, Erkan-
dc.contributor.authorGüllenoğlu, Serdar Sinan-
dc.date.accessioned2020-01-07T10:47:19Z-
dc.date.available2020-01-07T10:47:19Z-
dc.date.issued1988-03-04-
dc.identifier.citationGüllenoğlu, S. S. (1988). Bursa İli'nde soğuk hava depolarının ekonomik yapı ve sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5322-
dc.description.abstractSoğuk hava depoculuğu, tarımsal pazarlamada önemli bir fonksi­yondur. Son verilere göre Türkiye'de toplam kapasiteleri 696389'a ulaşan 915 soğuk hava deposu bulunmaktadır. İçinde Bursa'nın da yer aldığı Marmara Bölgesi 246265 tonluk depolama kapasitesiyle ilk sı­rada yer almaktadır. Bugün,Bursa'da faal durumda 51 soğuk hava deposu bulunup, bun­ların toplam kapasitesi 66105 ton civarındadır. Yapılan ekonomik ana­lizler, bu işletmelerin bazı teknik ve ekonomik problemler nedeniyle düşük kapasitelerle çalıştıklarını ve kârlılık oranlarının da olduk­ça düşük olduğunu göstermiştir. Nitekim, işletmeler ortalamasında, işletmelerin ancak % 44,4'ü belirlenen başa-baş noktasının üzerinde bir kapasite ile faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Ortalama karlılık oranı ise %0,52 gibi oldukça düşük bir düzeydedir.tr_TR
dc.description.abstractCold storage is an important function in the agricultural marketing system. According th the recent data there are about 915 cold storage plants in Turkey . Their total storage capacity has reached to almost 696389 tons . Marmara region where Bursa is located has the biggest share with its 246265 tons of storage capacity. Today, there are 51 cold storage plants with their capacity of 66105 tons in Bursa. Capacity usage and profitability level were determined to be rather low due to some technological and economic problems in the firms studied . However, the ratio of the firms which have used their capacities more than break- even point were only 44,4 %. The profitability ratio was also very low as 0,52 %.en_US
dc.format.extentII, 77 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBursatr_TR
dc.subjectDepolamatr_TR
dc.subjectSoğuk hava deposutr_TR
dc.subjectTarım ekonomisitr_TR
dc.subjectİşletmelertr_TR
dc.subjectStorageen_US
dc.subjectCold weather storeen_US
dc.subjectAgricultural economyen_US
dc.subjectBusinessesen_US
dc.titleBursa İli'nde soğuk hava depolarının ekonomik yapı ve sorunlarıtr_TR
dc.title.alternativeEconomic structure and problems of cold storage in Bursaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003537.pdf
  Until 2099-12-31
3.14 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons