Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5322
Title: Bursa İli'nde soğuk hava depolarının ekonomik yapı ve sorunları
Other Titles: Economic structure and problems of cold storage in Bursa
Authors: Rehber, Erkan
Güllenoğlu, Serdar Sinan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Depolama
Soğuk hava deposu
Tarım ekonomisi
İşletmeler
Storage
Cold weather store
Agricultural economy
Businesses
Issue Date: 4-Mar-1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güllenoğlu, S. S. (1988). Bursa İli'nde soğuk hava depolarının ekonomik yapı ve sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Soğuk hava depoculuğu, tarımsal pazarlamada önemli bir fonksi­yondur. Son verilere göre Türkiye'de toplam kapasiteleri 696389'a ulaşan 915 soğuk hava deposu bulunmaktadır. İçinde Bursa'nın da yer aldığı Marmara Bölgesi 246265 tonluk depolama kapasitesiyle ilk sı­rada yer almaktadır. Bugün,Bursa'da faal durumda 51 soğuk hava deposu bulunup, bun­ların toplam kapasitesi 66105 ton civarındadır. Yapılan ekonomik ana­lizler, bu işletmelerin bazı teknik ve ekonomik problemler nedeniyle düşük kapasitelerle çalıştıklarını ve kârlılık oranlarının da olduk­ça düşük olduğunu göstermiştir. Nitekim, işletmeler ortalamasında, işletmelerin ancak % 44,4'ü belirlenen başa-baş noktasının üzerinde bir kapasite ile faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Ortalama karlılık oranı ise %0,52 gibi oldukça düşük bir düzeydedir.
Cold storage is an important function in the agricultural marketing system. According th the recent data there are about 915 cold storage plants in Turkey . Their total storage capacity has reached to almost 696389 tons . Marmara region where Bursa is located has the biggest share with its 246265 tons of storage capacity. Today, there are 51 cold storage plants with their capacity of 66105 tons in Bursa. Capacity usage and profitability level were determined to be rather low due to some technological and economic problems in the firms studied . However, the ratio of the firms which have used their capacities more than break- even point were only 44,4 %. The profitability ratio was also very low as 0,52 %.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5322
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003537.pdf
  Until 2099-12-31
3.14 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons