Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5320
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTuncel, Erdoğan-
dc.contributor.authorPekiyi, Atilla-
dc.date.accessioned2020-01-07T10:41:25Z-
dc.date.available2020-01-07T10:41:25Z-
dc.date.issued1988-
dc.identifier.citationPekiyi, A. (1988). Köy koşullarındaki Tahirova x kıvırcık melezi koyunlarında çeşitli verimlerle ilgili genetik parametreler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5320-
dc.description.abstractAraştırmada Kıvırcık, Tahirova melezi koyunlarda doğum ağırlığına ait tanımlayıcı değerler ile bazı makro çevre faktörlerinin etki payları, doğum ağırlığı, ana ağırlığı ilişkisi, süt verimlerine ait ortalama değerler, bazı makro çevre faktörlerinin süt verimine etkisi ile süt veriminin tekrarlanma derecesi incelenmiştir. Sürüde ortalama doğum ağırlığı 4.82±0.05 kg, tekiz erkeklerde 5.48±0.11 kg, tekiz dişilerde 4.80±0.12 ikiz erkeklerde 4.51±0.10 ve ikiz dişilerde ise 4.53±0.14 kg olarak bulunmuştur. Araştırmada doğum ağırlığına etki eden ana yaşı, doğum şekli, kuzunun cinsiyeti ve yıl gibi bazı makro çevre faktörlerinden sadece cinsiyetin etkisi önemsiz çıkmış, diğer faktörler yapılan istatistiki analizde önemli (P<0.01) bulunmuştur. Ana ağırlığı ile doğum ağırlığı arasında 0.172±0.056 gibi düşük fakat önemli bir korrelasyonun (P<0.05) varlığı saptanmıştır. Araştırmada üzerinde durulan diğer bir özellik de süt verimidir. Sürüde iki yıllık süt verim ortalaması 112.3±3.7 kg,ortalama laktasyon uzunluğu 166.3±3.4 gün tesbit edilmiştir. Süt verimine etki eden çevre faktörlerinden doğumdaki yaş, doğum şekli, yıl laktasyon uzunluğu, doğumda canlı ağırlık ve doğum ağırlığı üzerinde durulmuş, bunlardan sadece doğum şekli (P<0.05) ve laktasyon uzunluğunun (P<0.01) etki payları, yapılan istatistiki analizde önemli çıkmıştır. Süt veriminin tekrarlanma derecesi ise, 0.599±0.0071 bulunmuştur. Bu sonuca göre, daha az kayıt kullanarak, seleksiyona gidilebilme imkanı bulunmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, descriptive values of birth weight, effects of some macro enviromental factors on birth weight, mother weight relations, average mille yields, effects of some macro enviromental factors on milk yield and repetability of milk yield in Tahirova crossbred sheep were investigated. Average birth weight of lambs were estimated as 4.82±0.05 kg. Macro enviromental factors such as age of mother,birth type affected birth weight significantly (P<0.01) but effect of sex of the lambs was insignificant. Penotypic correlation between birth weight and mother's liveweight was 0.172±0.056. It was found statistically significiant (P<0.05). At the end of two years control, average milk yield and lactation length of the flock was determined as 112.3±3.7 kg and 166.3±3.4 days respectively. Effect some enviromental factors such as age, birth type, year, lactation length, ewe lıve weight and birth weight on milk yield was investigated. It has been found out that birth type (P<0.05) and lactation length (P<0.01) affected milk yield significantly. Repetability of milk yield was found 0.599±0.0071. According to this result there is a possibilty to select the animals by usıng fırst lactation milk yield only.en_US
dc.format.extent36 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectZiraattr_TR
dc.subjectAgricultureen_US
dc.titleKöy koşullarındaki Tahirova x kıvırcık melezi koyunlarında çeşitli verimlerle ilgili genetik parametrelertr_TR
dc.title.alternativeGenetic parameters related to various yields of Tahirova x curly crossbred sheep in village conditionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003538.pdf
  Until 2099-12-31
1.52 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons