Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5315
Title: Ukraynalı tüketicilerin Türk giyim perakendeci markalarına yönelik satın alma kararlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of factors that influence Ukrainian consumers’ purchase decisions toward Turkish clothing retailer brands
Authors: Altıntaş, Murat Hakan
Illiashenko, Maryna
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/İşletme Tezli Bilim Dalı.
Keywords: Giyim
Apparel
Ukrayna tüketicileri
Ukrainian consumers
Türk giyim markaları
Satın alma kararları
Giyim ihracatı
Giyim ithalatı
Clothing
Turkish apparel brands
Purchase decisions
Apparel export
Apparel imports
Issue Date: 9-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Illiashenko, M. (2019). Ukraynalı tüketicilerin Türk giyim perakendeci markalarına yönelik satın alma kararlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde Türkiye küresel hazır giyim sektöründe en büyük ihracatçılar arasında yer almaktadır. Son 8 yıl boyunca hazır giyim ürün kategorisinde Türkiye Ukrayna’nın en büyük üç tedarikçisinden biri olmaktadır. Ukrayna’nın kendi hazır giyim imalatı yetersiz seviyede olduğundan yerel nüfusunun giyim ihtiyaçlarını çeşitli yabancı markalar karşılamaktadır. Özellikle Türk giyim perakendeci markaları Ukrayna’daki giyim piyasasında büyük bir hız ile pazar payını artırmaktadır. Ayrıca söz konusu Türk markaları Ukraynalı tüketiciler tarafından çeşitli sebeplerden dolayı büyük talep görmektedir ve beğenilmektedir. Ukrayna giyim piyasasında büyümesini sürdürmek ve alıcıların memnuniyetini artırmak için Ukraynalı tüketicilerin Türk giyim perakendeci markalarının ürünlerine yönelik satın alma niyetlerini ve kararlarını etkileyen faktörlerin hangi olduklarının anlaşılması gerekmektedir. Mevcut tez, literatürde bu konuyu araştırmış ilk çalışmadır. Kuramsal bulgulara dayanarak tüketicilerin yabancı giyime yönelik satın alma kararını etkileyen bazı faktörler dikkate alınmıştır. Ardından araştırma modeli oluşturulmuştur. Araştırmanın örneklemi olarak Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki bir kolejde okuyan 181 öğrenci olmuştur. Veriler yüz yüze anket yöntemi ile toplanmış ve IBM SPSS, AMOS programlarında gerekli istatistiksel analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Ukraynalı tüketicilerin Türk giyim perakendeci markalarına yönelik satın alma kararını algılanan kalite, tasarım ve fiyat faktörlerinin etkilediğini bulunmuştur. Fakat tüketici etnosentrizmi faktörünün etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca Ukraynalıların düşük bir tüketici etnosentrizm düzeyi sergiledikleri bulunmuştur.
Today, Turkey is among the largest exporters in the global apparel industry. During the last 8 years, Turkey is one of the three biggest countries-suppliers of Ukraine in apparel product category. As Ukraine's own apparel manufacturing is insuffience, various foreign brands satisfy the clothing needs of the local population. Especially Turkish clothing retailer brands increase their market share in Ukrainian clothing market with great speed. Furthermore, these Turkish brands are in great demand and appreciated by Ukrainian consumers for various reasons. In order to maintain their observed growth in Ukrainian clothing market and increase satisfaction of buyers, it is necessary to understand what are the factors that influence intentions and decisions of Ukrainian consumers to purchase products for Turkish clothing retail brands. The current thesis is the first study in the literature which investigated the issue. Based on theoretical findings, some factors that affect consumers' purchasing decision for foreign clothing have been taken into consideration. Then research model were composed. The sample of the study consisted of 181 students attending a college in Kyiv, the capital of Ukraine. Data were collected by face to face survey method and necessary statistical analyzes were performed in IBM SPSS and AMOS programs. According to the results, it was found that perceived quality, design and price factors influence the purchasing decision of Ukrainian consumers for Turkish clothing retailer brands. However, consumer ethnocentrism factor had no effect on Ukrainian’s purchasing decision. Also it was found that Ukrainians exhibit a low level of consumer ethnosentrism.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5315
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701614023.pdf2.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons