Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5314
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAlpay, H. Rifat-
dc.contributor.authorÜçyıldız, Yasemin-
dc.date.accessioned2020-01-07T10:17:37Z-
dc.date.available2020-01-07T10:17:37Z-
dc.date.issued2001-12-26-
dc.identifier.citationÜçyıldız, Y. (2001). Bazı dokuma kumaşların eğilme ve katlanma davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5314-
dc.description.abstractBu çalışma kapsamında, bezayağı dokunmuş % 100 pamuklu ve % 100 polyester kumaşlarda eğilme ve katlanma davranışı arasındaki ilişki araştırılmıştır. İlk bölümde, çalışmanın amacı ile kumaşların eğilme ve katlanma özelliklerine dair çok temel açıklamalar sunulmuştur. İkinci bölümde konu ile ilgili kaynaklar özet halinde verilmiştir. Üçüncü bölümde, çalışmalarda kullanılan kumaşların özellikleri, kullanılan test aletleri ile özellikleri verilip, belirlenen kumaş özelliklerinin ölçüm yöntemleri anlatılmıştır. Dördüncü bölümde yapılan ölçümler sonucunda elde edilen bulgular verilmiştir. Son bölümde ise, kumaşların eğilme ve katlanma davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile, deneylerden bulunan sonuçlar kullanılarak istatiski analiz yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the relationship between bending and creasing behaviour of %100 cotton and % 100 polyester plain woven fabrics has been investigated. In the first chapter, the aim of the study and fundamental definitions relevant to bending and creasing properties of woven fabrics have been presented. In the second chapter a summary of the literatüre survey has been given. In the third chapter, properties of fabrics used throughout the experimental work, the testing instruments and their properties have been given, measurements of the fabric properties have been explained. In the fourth chapter, experimental results have been presented. In the last chapter, in order to determine the relationship between bending and creasing behaviour of fabrics, the statistical analyses have been carried out by the help of the experimental results.en_US
dc.description.sponsorshipSönmez Pamuklu Sanayii A Ştr_TR
dc.description.sponsorshipİSKOtr_TR
dc.description.sponsorshipTürkay Tekstiltr_TR
dc.description.sponsorshipBursa Tekstil Sanayiitr_TR
dc.description.sponsorshipBUTALtr_TR
dc.format.extentX, 151 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEğilme rijitliğitr_TR
dc.subjectEğilme uzunluğutr_TR
dc.subjectKatlanma açısıtr_TR
dc.subjectPamuktr_TR
dc.subjectPolyestertr_TR
dc.subjectBezayağıtr_TR
dc.subjectFlexural rijidityen_US
dc.subjectBending lengthen_US
dc.subjectCrease recovery angleen_US
dc.subjectCottonen_US
dc.subjectPlainen_US
dc.titleBazı dokuma kumaşların eğilme ve katlanma davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of the relationship between bending and creasing behaviour of some woven fabricsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109722.pdf
  Until 2099-12-31
6.47 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons