Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5314
Title: Bazı dokuma kumaşların eğilme ve katlanma davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the relationship between bending and creasing behaviour of some woven fabrics
Authors: Alpay, H. Rifat
Üçyıldız, Yasemin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı
Keywords: Eğilme rijitliği
Eğilme uzunluğu
Katlanma açısı
Pamuk
Polyester
Bezayağı
Flexural rijidity
Bending length
Crease recovery angle
Cotton
Plain
Issue Date: 26-Dec-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Üçyıldız, Y. (2001). Bazı dokuma kumaşların eğilme ve katlanma davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma kapsamında, bezayağı dokunmuş % 100 pamuklu ve % 100 polyester kumaşlarda eğilme ve katlanma davranışı arasındaki ilişki araştırılmıştır. İlk bölümde, çalışmanın amacı ile kumaşların eğilme ve katlanma özelliklerine dair çok temel açıklamalar sunulmuştur. İkinci bölümde konu ile ilgili kaynaklar özet halinde verilmiştir. Üçüncü bölümde, çalışmalarda kullanılan kumaşların özellikleri, kullanılan test aletleri ile özellikleri verilip, belirlenen kumaş özelliklerinin ölçüm yöntemleri anlatılmıştır. Dördüncü bölümde yapılan ölçümler sonucunda elde edilen bulgular verilmiştir. Son bölümde ise, kumaşların eğilme ve katlanma davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile, deneylerden bulunan sonuçlar kullanılarak istatiski analiz yapılmıştır.
In this study, the relationship between bending and creasing behaviour of %100 cotton and % 100 polyester plain woven fabrics has been investigated. In the first chapter, the aim of the study and fundamental definitions relevant to bending and creasing properties of woven fabrics have been presented. In the second chapter a summary of the literatüre survey has been given. In the third chapter, properties of fabrics used throughout the experimental work, the testing instruments and their properties have been given, measurements of the fabric properties have been explained. In the fourth chapter, experimental results have been presented. In the last chapter, in order to determine the relationship between bending and creasing behaviour of fabrics, the statistical analyses have been carried out by the help of the experimental results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5314
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109722.pdf
  Until 2099-12-31
6.47 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons