Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5309
Title: Magnetik süperörgülerin yapısal incelemeleri
Other Titles: Structural investigations of magnetic superlattices
Authors: Alper, Mürsel
Şener, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Magnetik süperörgüler
X-ışını kırınımı
Magnetic superlattices
X-ray diflraction
Issue Date: 5-Oct-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şener, F. (2001). Magnetik süperörgülerin yapısal incelemeleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, magnetik süperörgülerin x-ışını kırınım desenini elde etmek için, tabaka kalınlığı ve arayüzey dalgalanmalarını içeren genel x-ışını kinematik saçılma teorisi kullanılarak bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Elde edilen kırınım desenleri konu ile ilgili diğer çalışmalardaki kırınım desenleri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca programdaki tabaka kalınlığı ve arayüzey kalınlığı gibi bazı parametrelerin, kırınım desenleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
In this study, a computer program has been developed to obtain x-ray diffraction patterns of magnetic superlattices using the general x-ray kinematical scattering theory including the layer thickness and interface fluctuations. The obtained diffraction patterns have been compared with those of other work related with this subject. Also, the effects of some parameters such as layer thickness and interface distance on the diffraction patterns have been investigated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5309
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109749.pdf
  Until 2099-12-31
2.08 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons