Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5307
Title: Ticaret borsaları ve Bursa Ticaret Borsası
Other Titles: Commodity exchanges in Turkey and Commodity Exchange of Bursa
Authors: Rehber, Erkan
Döşer, Filiz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Ekonomi
Economics
Borsa
Exchange
Issue Date: 4-Mar-1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Döşer, F. (1988). Ticaret borsaları ve Bursa Ticaret Borsası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ticaret Borsaları malların, özellikle tarımsal ürün ve hammadde­lerin alınıp satıldığı pazarlama merkezleri olup, yasa ve yönetmelik­lerle düzenlenmiş kamu organizasyonlarıdır. Ticaret Borsaları Tür­kiye'de ve dünyada oldukça uzun bir geçmişe sahiptir. 1986 yılı ista­tistiklerine göre Türkiye’de, toplam muamele hacimleri 2,1 trilyon TL. olan 60 Ticaret Borsası bulunmaktadır. Bursa Ticaret Borsası 52 milyar TL.'lik muamele hacmiyle ilk 10 borsa içinde yer almakta ve kotasyonu­na, 61 maddeyi içeren 11 madde grubu girmektedir. Bunların çoğuyla il­gili pazarlama hizmetleri iyi gelişmemişken, yaş koza oldukça iyi or­ganize edilmiş bir merkezde pazarlanmaktadır. Türkiye yaş koza üreti­minin 1/3’ü bu merkezde muamele görmektedir. Bursa Ticaret Borsası, bazı problemleri bulunmasına rağmen, tarımsal ürünlerin pazarlanmasında oldukça önemli bir role sahiptir.
Commodity Exchanges, which are public organizations established by law and legislation , are the centers where commodities , especially agricultural products and raw materials are bought and sold. Commodity Exchanges have a long history both in the world and Turkey. According to the 1986 statistics, there are 60 Commodity Exchanges with the turnovers amounting to 2100 billion TL. Commodity Exchange of Bursa is among the top ten with its turnover of 52 billion TL. 11 commodity groups containing 61 items were listed in its quotation . While marketing services concerning with the majority of these commodoties haven’t improved enough fresh cocoon is marketed in a rather well organized çenter. One-third of the fresh cocoon produced in Turkey is dealt in this center. Commodity Exchange of Bursa plays a very important role in the marketing of agricultural products although it has some problems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5307
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003536.pdf
  Until 2099-12-31
3.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons