Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5304
Title: Koşullu anne-baba tutumunun mükemmeliyetçilik, öznel iyi oluş ve benlik saygısı ile ilişkisinin incelenmesi
Other Titles: The relationship between parental conditional regard, perfectionism, subjective well-being and self-esteem
Authors: Eldeleklioğlu, Jale
Mendi, Ece
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
Keywords: Koşullu anne-baba tutumu
Mükemmeliyetçilik
Öznel iyi oluş
Benlik saygısı
Parental conditional regard
Perfectionism
Subjective well-being
Self-esteem
Issue Date: 29-Jan-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mendi, E. (2015). Koşullu anne-baba tutumunun mükemmeliyetçilik, öznel iyi oluş ve benlik saygısı ile ilişkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, ergenlerin koşullu anne-baba tutumu ile mükemmeliyetçilik, öznel iyi oluş ve benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi'nde ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğrenim gören 500 (335 Kadın, 165 Erkek) üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Katılımcılara, "Koşullu Anne-Baba Tutumu Ölçeği", "Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği", "Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği" ve "Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği" uygulanmıştır. Araştırmanın genel amacı çerçevesinde toplanan verilerin istatistiksel çözümleri için SPSS 16.0 paket programından yararlanılmıştır. Bulgular, koşullu anne-baba tutumu ile mükemmeliyetçilik arasında pozitif, öznel iyi oluş ile benlik saygısı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, mükemmeliyetçilik koşullu anne-baba tutumu ile benlik saygısı arasındaki ilişkiye kısmi aracılık ederken, koşullu anne-baba tutumu ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkiye aracılık etmediği görülmüştür. Bu sonuçlar, koşullu anne-baba tutumunun bireyin benlik gelişimine önemli ölçüde zarar verdiğini göstermektedir.
In this study, it was aimed to determine the relationship between parental conditional regard, perfectionism, subjective well-being and self-esteem on adolescence. The study was conducted on 500 (335 female, 165 male) university students from the Faculty of Education, the Faculty of Arts and Science, the Faculty of Economics and Administrative Sciences, the Faculty of Engineering and the School of Foreign Languages during the 2013-2014 academic year. A demographic information form, "Parental Conditional Regard Scale", "Multidimensional Perfectionism Scale", "Subjective Well-Being Scale" and "Rosenberg Self-Esteem Scale" were used as data collection instruments. Data were analyzed with SPSS 16.0 programme. Findings indicated that there was a significant positive relationship between parental conditional regard and perfectionism and there was a negative relationship between parental conditional regard and both subjective well-being and self-esteem. Additionally, hierarchical regression analyses showed that perfectionism mediated the relationship between parental conditional regard and self-esteem and perfectionism did not mediate the relationship between parental conditional regard and subjective well-being. The results showed that parental conditional regard had harmful effects for the adolescents.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5304
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389531.pdf4.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons