Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5303
Title: Bursa ekolojik koşullarına uyan mercimek hatlarının belirlenmesi üzerinde bir araştırma
Other Titles: A research to determine the lentil varieties suitable for the ecological conditions of Bursa
Authors: Azkan, Nedime
Kaçar, Oya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Agronomik özellikler
Tane verimi
Yerli çeşit
Tescilli çeşitler
Agronomic traits
Grain yield
Local variety
Registrated varieties
Issue Date: 2-Sep-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaçar, O. (1996). Bursa ekolojik koşullarına uyan mercimek hatlarının belirlenmesi üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa ekolojik koşullarına uyan mercimek çeşitlerini belirleyebilmek ve bu çeşitlerin verim ile bazı agronomik özellikleri arasındaki ilişkileri saptamak amacı ile yürütülen bu araştırma 1995 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. Araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre planlanmış ve deneme üç tekrarlamak olarak kurulmuştur. Araştırmada Sultan- 1, Kayı-91, Kışlık Pul- 11, Sazak-91, Emre-20, Kışlık Kırmızı-51 adlı 6 tescilli mercimek çeşidi ve Keleş'ten sağlanan Yerli adlı köylü populasyonu materyal olarak kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda yüksek tane verimi veren Sazak-91 (93,06 kg/da), Sultan- 1 (87,46 kg/da) ve Kışlık Pul-1 1 (83,22 kg/da); Bursa ekolojik koşullarında tarımı yapılabilecek çeşitler olarak gösterilebilir. Sultan- 1 çeşidinin protein oranının diğer çeşitlere göre daha yüksek (% 24.90) bulunması bu çeşidi kalite yönünden öne çıkarmaktadır.
This study was carried out to determine the lentil varieties adaptable to the ecological conditions of Bursa and it was also carried out to observe the yields of these varieties and the correlations among some agronomic traits of the varieties subject to study. The trial was set up at the Research and Application Center of The Faculty of Agriculture of The Uludağ University, in the randomized complete block desing with three replications, in 1995. In this research, six registrated lentil varieties, Sultan- 1, Kayı-91, Kışlık Pul- 11, Sazak-91, Emre-20, Kışlık Kırmızı-51 and the local variety from Keles, called Yerli; have been used as the research material. Observations showed that Sazak-91, Sultan- 1 and Kışlık Pul-11, gave relatively higher grain yields of 93,06 kg/da, 87,46 kg/da and 83,22 kg/da, respectively and are suggested as the suitable varieties for the ecologic conditions of Bursa. If we compare the varieties from the point of view of the protein content; the higher protein existence in Sultan-1 (% 24.90) makes this variety more important than the others.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5303
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057376.pdf
  Until 2099-12-31
2.49 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons