Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5301
Title: Tek ve çift katlı kontinü polyester ipliklerde büküm miktarının ipliklerin mekanik özelliklerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effect of twist amount on mechanical properties of single and double ply continuous polyester yarns
Authors: Özdemir, Özcan
Kesim, Sebat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Mekanik özellikler
Poliesterler
İplik
Mechanical properties
Polyesters
Yarn
Issue Date: 19-Nov-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kesim, S. (1996). Tek ve çift katlı kontinü polyester ipliklerde büküm miktarının ipliklerin mekanik özelliklerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada fabrikalardan temin edilen PES filament ipliklerine, piyasalarda en çok kullanılan turlarda bürküm (197-301-406-505-631) verilmiştir. Bu işlem hem tek katlı hem de çift katlı iplikler için yapılmıştır. Kullanılan büküm makinası Ratti- TRN312 modelinde ticari bir büküm makinasıdır. Instron cihazında yapılan ölçümler sonucunda bazı değerler hesaplamalar yardımıyla da bulunup, bu değerler tablo ve grafiklerle istatistiksel bir biçimde değerlendirilmiştir. Sonuç olarak tek ve çift katlı ipliklerin mekanik özelliklerine büküm ve numaranın etkisinin olduğu bulunmuş,büküm gerilimine ise bağlılığın çok az olduğu görülmüştür.
In this research, PES filament yams equipped with twists (197-301-406-505-631 T/M) which are mostly used in markets are presented. This application was done both for single yarns and two ply-twisted yarns. Ratti-TRN312 used as a twisting machine is the commercial twisting machine as a model. After experimental work in single yarns and two ply-twisted PES yarns, after twist, number and mechanical properties were measured by Instron machine, according to the tests, some values were statistically given by charts and graphs. As a results, it was found that mechanical properties in yarns is generally dependent on the number and tour and was obserwed that the effect of winding tension in base situation is very little.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5301
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057377.pdf
  Until 2099-12-31
4.51 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons