Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5296
Title: Bursa yöresinde yetiştirilen bezelye (Pisum sativum L.) çeşitlerinin morfolojik ve agronomik özellikleri
Other Titles: Morphological and agronomic characteristics of pea (Pisum sativum L.) cultivars grown in Bursa region
Authors: Ekingen, Halis R.
Karakaş, Hatice
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Bezelye çeşitleri
Jof
Karina
Juwel
Sprinter
Agronomik ve morfolojik özellikler
Kimyasal kompozisyon
Protein içeriği
Şeker içeriği
Nişasta içeriği
Pea varieties
Agronomic and morphological characters
Sugar content
Protein content
Starch content
Issue Date: 25-Mar-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karakaş, H. (1996). Bursa yöresinde yetiştirilen bezelye (Pisum sativum L.) çeşitlerinin morfolojik ve agronomik özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma; erkenci, orta geççi ve geççi dört bezelye çeşidinin morfolojik, agronomik ve kalite özelliklerini incelemek amacı ile 1993, 1994 yıllarında yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre çeşitler arasında morfolojik ve agronomik özellikler bakımından farklılıklar saptanmıştır. Geççi çeşitlerden elde edilen veriler genelde daha üstün bulunmuştur. Aynı çeşide ait standart kademedekiler ile orijinal kademedekiler arasında önemli faklılıklar saptanmamıştır.
This research was carried out to examine the morphological, agronomic and quality characters of four early, mid-late, late varieties of pea in 1993,1994. Results from experiments indicated that significant differences exist among varieties in respect of morphological and agronomic characters. Data from late varieties were found higher than those of the early ones. No significant differences were determined between standart and originals of the same variety.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5296
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057371.pdf2.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons