Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5295
Title: Farklı çeşitler ile yeni kurulan bir nektarin bahçesinde büyüme ve gelişmenin incelenmesi
Other Titles: Investigation of growth and development in a newly established nectarine garden with different varieties
Authors: Barut, Erdoğan
Kayımtu, Aynur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Nektarin
Büyüme
Gelişme
Adaptasyon
Nectarine
Development
Growth
Adaptation
Issue Date: 11-Sep-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kayımtu, A. (1996). Farklı çeşitler ile yeni kurulan bir nektarin bahçesinde büyüme ve gelişmenin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 1994-1996 yıllarında gerçekleştirilen bu çalışmada "Independence", "Nectared-6" ve "Nectared-8" çeşitleri ile yeni kurulan bir nektarin bahçesinde bitkilerin büyüme ve gelişmesi incelenmiştir. Bu amaçla gövde çapı ve sürgün uzunluğu ölçümleri ile fenolojik gözlemler yapılmıştır. Gövde çapı ölçümleri açısından 02.03.1994 ile 18.03.1996 tarihleri arasında "Independence" çeşidinde %77, "Nectared-6" çeşidinde %120 ve "Nectared-8" çeşidinde de %89'luk bir artış saptanmıştır. Sürgün uzunlukları açısından ise 01.07.1994 ile 18.03.1996 tarihleri arasında "Independence" çeşidinde % 327, "Nectared-6 çeşidinde %289 ve "Nectared-8" çeşidinde de %241'lik bir artış gözlenmiştir. Yapılan fenolojik gözlemlerde ise her yıl çeşitler arasında önemli farkın olmamasına rağmen yıllar arasında önemli farklılıkların olduğu görülmüştür.
It was conducted to determine the growth and development of plants in the new established nectarine orchard with cvs. "Independence", "Nectared-6", "Nectared- 8" in this study between 1994 and 1996. For this purpose, the stem diameter and shoot lenght measurements of seedlings, phenology observations were done. An increasing was observed as 77 % for cv. "Independence", 120 % for cv. "Nectared-6" and 89 % for cv. "Nectared-8" with respect to stem diameter from 02.03.1994 to 18.03.1996 and 327 % for cv. "Independence", 289 % for cv. "Nectared-6" and 241 % for cv. "Nectared-8" with respect to shoot length from 01.07.1994 to 18.03.1996. Corcerning the phenological observations, it was found that there were no significant differences among the cultivars but the years.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5295
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057367.pdf
  Until 2099-12-31
4.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons