Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5294
Title: Bazı ileri ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) hatlarının Bursa koşullarında verim özellikleri yönünden performansının araştırılması
Other Titles: Determination of yield characters of some advanced bread wheat (Triticum aestivum L.) lines in Bursa conditions
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Kurt, Özlem
Yağdı, Köksal
Keywords: Ekmeklik buğday
Agronomik özellikler
Kalite
Bread wheat
Agronomical traits
Yield
Issue Date: 13-Jul-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurt, Ö. ve Yağdı, K. (2013). "Bazı ileri ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) hatlarının Bursa koşullarında verim özellikleri yönünden performansının araştırılması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2), 19-31.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2009-2010 ve 2010- 2011 yetiştirme sezonunda Bursa ili koşullarında bazı ileri ekmeklik buğday hatlarının (Triticum aestivum L.) verim özellikleri yönünden incelenmesi amacıyla yürütülmüş olan bu çalışmada bitki materyali, 3 tekerrürlü tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak ekilmiştir. Araştırmada verim özellikleri olarak bitki boyu, başak boyu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı ve ağırlığı, bin tane ağırlığı, m²’de başak sayısı, dekara tane verimi özellikleri ele alınmıştır. Araştırma sonucunda 358.4 kg/da olan iki yıllık ortalama verimin üzerinde, yer alan 8 hattan en yüksek sonuçların elde edildiği (GXK)-3, (GX22-1) ve (SBXK) hatlarının Bursa yöresi için ümitvar çeşit adayları oldukları kanaatine varılmıştır.
The experiments were conducted at experimental field of Agricultural Faculty, Uludag University in Bursa during 2009-2010 and 2010-2011 growing seasons* with 22 bread wheat advanced promising lines. The experiment was arranged in accordance with a Completely Randomized Block Design with 3 replications. Plant height, per spike length, spikelet number, grain number per spike, thousand grain weight, square in the number of spikes, grain yield were evaluated in this research. As a result of research 358.4 kg / da on the two-year average yield, the highest results were obtained in the eighth line (GXK) -3, (GX22-1) and (SBXK) lines are candidates Bursa region is concluded that the most promising types.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Köksal Yağdı'nın danışmanlığında Özlem Kurt tarafından hazırlanan "Bazı ileri ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) hatlarının Bursa koşullarında verim ve kalite özellikleri yönünden performanslarının araştırılması" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154191
http://hdl.handle.net/11452/5294
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_2_3.pdf243.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons