Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5293
Başlık: Gerice yörelerde mali teşvikler ve Kahramanmaraş uygulaması
Diğer Başlıklar: The Financial incentive policies in the priority development areas and the sample of Kahramanmaraş
Yazarlar: Palamut, Mehmet Emin
Usalan, Naci
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anahtar kelimeler: Avrupa Topluluğu
European Community
Kahramanmaraş
Kalkınmada öncelikli yöreler
Prioritised areas on development
Mali teşvik sistemi
Fiscal suppart system
Teşvik tedbirleri
Incentive measures
Yatırımlar
Investments
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Usalan, N. (1995). Gerice yörelerde mali teşvikler ve Kahramanmaraş uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Recently, it has been extensively studied the incentive policies and practies applied to accelarate and progress the developments in economic, social and culturel fields in Turkey. The subject of our reseach is the incentive policies in the Priority Development Areas, in Kahramanmaraş. The historical development and their up to date applications of incentive policies in the other countries and in Turkey have been handled. The incentive policies are adopted in the economy of all countries in variour fields and in different ways. During the applications of incentive policies, all countries have been classfied into the Priority Development Areas or Sectors according to their development level.In this study, adoptations have been made as above principles. In Turkey, incentive policies are adopted beging seperated into rigions according to their development levels. Incentive are adopted in various ways due to the certificated and non-certificated investments in private sector. The areas are classfied as developed, Normal and Having Priority in the First and Second Degree in Turkey. The classification of the areas have been made by D.P.T. (State Plannig Organization) Kahramanmaraş is having Second Degree Priority Development. Good results have been taken by the application of incentive policies in our research areas. In our study the results of incentive policies have been discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5293
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
042974.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.5 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons