Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5292
Title: Hava jetli dokuma makinelerinde 3 çubuk ve 6 kollu tefe mekanizmalarının tasarımı
Other Titles: Design of 4 bar and 6 bar linkage mechanisms in air jet weaving machines
Authors: Eren, Recep
Aydemir, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: 3 çubuk ve 6 kollu tefe mekanizmaları
Kam tahrikli tefe mekanizması
Hava jetli dokuma makinesi
4 bar and 6 bar linkage sley mechanisms
Cam driven sley mechanism
Air jet weaving machine.
Issue Date: 1-Oct-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydemir, A. (2001). Hava jetli dokuma makinelerinde 3 çubuk ve 6 kollu tefe mekanizmalarının tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada hava jetli dokuma makinelerinde kullanılan 3 çubuk ve 6 kollu tefe mekanizmalarının tasarımı amaçlanmıştır. Tezin ilk kısmında literatürden elde edilen bilgilerin ışığında tefe tasarımına etki eden dokuma teknolojisi parametreleri incelenmiş ve endüstride çalışan hava jetli dokuma makinelerinin tefe hareket eğrileri ölçülmüştür. Bu ölçümler hem kollu tefe mekanizmaları hem de kamlı tefe mekanizmaları için gerçekleştirilmiş ve aralarında karşılaştırma yapılmıştır. Tasarım kısmında ise hareket karakteristiği ve kuvvet iletimi açısından en uygun olan üç çubuk ve altı kollu tefe mekanizmalarının tasarımı Turbo C programlama dili kullanılarak geliştirilen bir bilgisayar programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir.
In this study, design of 4 bar and 6 bar linkage sley mechanisms which are used in air jet weaving machines is aimed. In the first part of the thesis, a literature survey about the topic is given and weaving technology parameters that affect the design of sley mechanisms are analized and sley motion curves measured from the air jet weaving machines in industry. In these measurements, linkage type -sley mechanisms and cam driven sley mechanisms are used and they are compared. In the design part, design of four bar and six bar linkages and sley motion charasteristics are carried out for optimum force transmission with the aid of computer program written in Turbo C programming languauge.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5292
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109746.pdf
  Until 2099-12-31
4.54 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons