Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5289
Title: Likralı ipliklerden dokunan kumaşların üretim süreci ve boyutsal özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: The Production process and the examination of dimensional properties of the fabrics woven with elastane yarns
Authors: Eren, Recep
Çetintaş, Sermet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Elastan lifler
Elastik kombinasyon iplik
Elastik kumaş
Kuvvet- uzama eğrisi
Elastik davranış
Kumaş geometrisi
Polyester reçine
Kesit fotoğrafı
Deformasyon
Geometrik model
Elastane yarns
Elastic combination yarn
Elastic fabric
Force-extension curve
Elastic behaviour
Fabric geometry
Polyester resin
Cross-section photograph
Deformation
Geometric model
Issue Date: 9-Oct-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetintaş, S. (2001). Likralı ipliklerden dokunan kumaşların üretim süreci ve boyutsal özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, ilk olarak elastan liflerin yapısı, üretim şekli, ısıl özellikleri ve mekanik özelliklen incelenmiştir. Elastik kombinasyon iplik çeşitlen ve bunların üretim metotlarına değinilmiştir. Elastik kumaşların oluşturulmasında dikkat edilecek hususlar ve sanayide karşılaşılan problemler ele alınmıştır. Çalışma kapsamında dokunan çözgü yönünde elastik numune kumaşların üretim süreçlerinin incelenmesinin ardından kumaşların boyutsal özellikleri ele alınmış, kuvvet-uzama eğrileri çıkarılarak elastik davranışları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Kumaş geometrisinin incelenebilmesi amacıyla dokunan numuneler polyester reçine içerisinde sertleştirilerek atkı ve çözgü yönünde enine kesitleri alınmış ve mikroskop altında fotoğrafları çekilmiştir. Elde edilen kesit fotoğraflarından atkı ve çözgü ipliklerinin kumaş içerisindeki yerleşimi ve kesitlerindeki deformasyon gözlenmiştir. Kesit fotoğrafından hareketle ve ayrıca çizim yoluyla geometrik modeller ortaya konmuş, aradaki farklar incelenmiştir.
In this study firstly the structure, production method, thermal properties and mechanical properties of the elastane yarns are examined. The types of elastic combination yarns and their processing methods are given. The problems that exist in industry and the points that attention should be paid during weaving of elastic fabrics are mentioned. After the examination of production processes of the warp stretch woven samples, the dimensional properties are investigated. Force - extension curves of the samples are figured out and the elastic behaviours are examined comparatively. The samples are solidified in a polyester resin and the resin is cut through the weft and warp directions and the cross - sections of the samples are photographed under a microscope in order to investigate fabric geometry. The settlement of the yarns in the fabric and the deformation on the cross - section of the warp and weft yarns are observed from the fabric cross - section photographs. Geometric models are exposed both from the cross - section photographs and by drawing methods and the differences between them are examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5289
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109744.pdf
  Until 2099-12-31
5.44 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons