Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5285
Title: Osmanlı`dan modern Türkiye`ye geçiş döneminde aydınların medeniyet-din ilişkilerine bakışı Hüseyin Kâzım Kadri ve Musa Cârullah Bigiyef örneği
Other Titles: The 19th century Ottoman Turkish intellectuals and their views on 'religion and civilisation-the case of Hüseyin Kazım Kadri and Musa Carullah Bigiyef
Authors: Şenay, Bülent
Kuzu, Nurhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı.
Keywords: Din
Medeniyet
Modernleşme
Batılılaşma
Modern Türkiye
Hüseyin Kazım Kadri
Musa Carullah Bigiyef
Religion
Civilization
Modernization
Westernizations
Modern Turkey
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kuzu, N. (2005). Osmanlı`dan modern Türkiye`ye geçiş döneminde aydınların medeniyet-din ilişkilerine bakışı Hüseyin Kâzım Kadri ve Musa Cârullah Bigiyef örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Osmanlı’dan modern Türkiye’ye geçiş dönemi, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Modernleşme dönemi olarak adlandırılan bu dönemde toplumda önemli bir yere sahip olan din ve Osmanlı aydınının 19.yy.da tanıştığı medeniyet kavramı arasındaki ilişkiye dair tartışmalar başlamıştır. Bu tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. Çalışmamızda bu konu ele alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca çalışmada, Hüseyin Kazım Kadri ve Musa Carullah Bigiyef’in hayatı ve eserleriyle çalışmaları kısa bir şekilde tanıtılmıştır. Bu düşünürlerin hayatlarıyla ilgili bir çok çalışma yapılmıştır. Fakat bu tezde onların din-medeniyet ilişkileri konusundaki fikirleri incelenmiştir. Çalışmanın sonunda ulaşılan sonuçlar değerlendirilmiştir.
The period of the passing from the Ottoman to modern Turkey is a turning point for the history of Turkey. This period called `modernization` witnessed significant debates among the intellectuals about the relationship between religion and the idea of civilization. These disputes have continued until now. This thesis examines the content and approaches in these. To this end, Hüseyin Kazım Kadri and Musa Carullah Bigiyef are taken as two outstanding intellectuals of the period whose works provide us with important examples of the debate on the relationship between religion and civilisation. There have been already a number of studies conducted on their life and works. But in this thesis, I will examine their ideas of relationships between religion and civilization. The thesis concludes with a comparative analysis of their views.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5285
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188668.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons