Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5283
Title: Herik ırkı koyunların yapağılarının halı tipi yapağı özelliklerine göre değerlendirilmesi
Other Titles: The Evaluation of Herik wools for the characteristics of the carpet wool type
Authors: Tuncel, Erdoğan
Uzun, Şebnem Kara
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Herik
Halı yapağısı
Yapağı özellikleri
Carpet wool
Wool characteristics
Issue Date: 18-Oct-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uzun, Ş. K. (2001). Herik ırkı koyunların yapağılarının halı tipi yapağı özelliklerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma Herik ırkı erkek toklu yapağılarının halı tipi yapağı özelliklerine göre değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın materyalini Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinde besiye alınan 35 baş Herik ırkı erkek toklu oluşturmuştur. Araştırmada yapağı verim özelliklerinin yanısıra kırkım sonu canlı ağırlığı ve çeşitli vücut ölçüleri de belirlenmiştir. Herik ırkı erkek toklularda kırkım sonu canlı ağırlık, cidago yüksekliği, vücut uzunluğu, göğüs derinliği, göğüs çevresi, ön incik çevresi sırasıyla; 56.46 kg, 65.11 cm, 64.14 cm, 29.97 cm, 88.53 cm, 8.45 cm olarak bulunmuştur. Kirli yapağı verimi, lif inceliği, sortiman, lüle uzunluğu, gerçek lif uzunluğu, medullalı ve heterotip kıl oranı, gerçek kıl oranı, kemp kıl oranı, elastikiyet, mukavemet, yapağı randımanı sırasıyla; 2.45 cm, 43.60 mikron, D- E, 14.71 cm, 16.61 cm, %18.86, %44.01, %37.13, %40.59 gr, %53.78, %58.88 olarak saptanmıştır. Halı endüstrisinde önemli olan 10-70 mikron arasındaki elyaf oranı %89,41'dir. Bu değer söz konusu yapağıların ideal olmamakla birlikte halı sanayinde kullanılabileceğini ortaya çıkarmıştır.
This study was carried out to evaluate the suitability of wool characteristics of the Herik male yearling lambs to the standard of ideal carpet wool. Materials of this study were 35 Herik male yearling lambs, which were feed in Research and Experimental farm in Uludağ University Agricultural Faculty. In this study live weight (after shearing) and some body measurements determined besides fleece characteristics. Live weight, height at withers, body length, chest depth and girth, circumference of front cannon were; 56.46 kg, 65.11 cm, 64.14 cm, 29.97 cm, 88.53 cm, 8.45 cm respectively. The average of greasy fleece weight, fineness, quality number, staple length, fibre length, medullated and heterotype fibre ratio, true fibre ratio, kemp fibre ratio, elasticity, breaking strength, clean wool percentage were determined as; 2.45 cm, 43.60 micron, D-E, 14.71 cm, 16.61 cm, 18.86 %, 44.01%, 37.13%, 40.59 gr, 53.78%, 58.88% respectively. In this study the percentage of fibre between 10-70 micron, which is an important criterion in carpet industry is 89.41%. It's concluded that the wool from Herik yearling lamb is suitable for carpet manufacturing, however the values for wool characteristics are not found withing the ideal standards for this type of wool.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5283
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109745.pdf
  Until 2099-12-31
6.35 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons