Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5282
Title: Donmuş ithal uskumruların nitelikleri üzerinde araştırmalar
Other Titles: Investigations on the properties of frozen mackerel
Authors: Yücel, Ahmet
Bayizit, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Donmuş Atlantik uskumrusu
Frozen Atlantic mackerel
Dondurulmuş gıdalar
Uskumru balığı
Frozen foods
Mackerel
Issue Date: 9-Oct-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayizit, M. (1996). Donmuş ithal uskumruların nitelikleri üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, dış alımla getirtilen donmuş Atlantik Uskumrularının niteliklerini, tazelik derecelerini ve tüketiciler için uygunluğunu saptamak amacıyla yapılmıştır. 15 günlük periyotlar halinde piyasadan alınan donmuş balık örneklerinin kimyasal analizler olarak toplam lipid, tiyobarbitürik asit (TBA), toplam uçucu baz (TVB-N), peroksit, protein, kurumadde ve kül miktarları saptanmış, organoleptik muayeneler sonucunda da tazelik dereceleri bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda örneklerin ortalama yağ oranı % 14.97, TBA değeri 0.32 mg/1000 g, TVB-N miktarı 12.2 mg/100g, peroksit sayısı 1.32, protein oranı % 15.88, kurumadde içeriği % 32.18 ve kül içeriği % 1.19 olarak bulunmuştur. Organoleptik muayeneler sonucunda da balıkların A sınıfı (taze) olduğu saptanmıştır. Elde edilen bu bulgular sonucunda dış alımla getirtilen donmuş Atlantik uskumrularının mevsimlere ve beslenme durumuna göre değişmekle birlikte yağlı bir balık olduğu, gerek protein gerekse mineral madde içeriğiyle insan beslenmesinde ucuzluğu, kolay bulunabilirliği ve diyetetik olması özelliği ile önemli bir gıda maddesi olduğu görülmüştür. Ayrıca tazelik derecelerinin tüketilebilirlik sınırının oldukça altında olduğu, bunun sonucu olarak da tüketiciler tarafından güvenle tüketilebileceği saptanmıştır.
In this study, the properties, degree of freshness and consumer appreciation of imported frozen Atlantic mackerel have been investigated. The frozen fish samples have been taken from the market every 1 5 days. Total lipid, tiobarbituric acid (TBA) value, total vapour base (TVB-N) value, peroxide value, protein, dry weight and ash content were carried out as chemical analysis, as well as organoleptic assays to determine the degree of freshness. The results of chemical analysis have shown average values of; total lipid, 14.97 %; TBA value, 0.32 mg/lOOOg; TVB-N value, 12.2 mg/100 g; peroxide value, 1.32; protein, 15.88 %; dry weight, 32.18 % and ash content 1.19 %, respectively. The samples were classified as A class (Fresh) with reference to organoleptic assays. Consequently, it indicates imported frozen Atlantic Mackerel, an oily fish in which the lipid content changes in respect to season and feeding, is an essential foodstuff as being high in protein content as well as minerals. Moreover, it is cheap, easy to find, has dietetic properties and can be safely consumed as the degree of freshness is in consumable limits.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5282
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057328.pdf
  Until 2099-12-31
1.58 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons