Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5280
Title: Laktasyondaki süt sığırlarının rasyonlarına niasin ve yağ eklemenin sütün bileşimi ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri
Other Titles: Effects of adding niacin and fat to rations of lactating dairy cattle on milk composition and some blood parameters
Authors: Ak, İbrahim
Bölüktepe, Selçuk
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Süt ineği
Niasin
Hayvansal yağ
Kan parametreleri
Dairy cow
Niacin
Animal fat
Milk composition
Blood parameters
Issue Date: 3-Jan-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bölüktepe, S. (1997). Laktasyondaki süt sığırlarının rasyonlarına niasin ve yağ eklemenin sütün bileşimi ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma laktasyondaki süt siğırlarının rasyonlarına niasin ve yağ eklenmesinin sütün bileşimi ve bazı kan parametreleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Etkiler 4*4 latin kare deneme deseninde laktasyondaki 4 Holstein ırkı inekle belirlenmiştir. inekler 4 farklı rasyonla beslenmişlerdir; (a) kuru madde tüketimlerinin % 2 'si düzeyinde hayvansal yağ ve 6 gr/gün düzeyinde niasin eklenen rasyonlar; (b) sadece 6 gr/gün düzeyinde niasin eklenen rasyon; (c) sadece kuru madde tüketimlerinin % 2'si düzeyinde hayvansal yağ eklenen rasyon; (d) hiç bir eklemenin yapılmadığı kontrol rasyon. Bu araştırmanın sonu cunda laktasyondaki süt sığırlarının rasyonlarına 6 gr/gün düzeyinde niasin eklenmesiyle süt kuru madde, yağ, protein, laktoz ve kan glikoz ve protein düzeyinin arttığı belirlenmiştir. Rasyonlara kuru madde tüketiminin % 2'si düzeyinde hayvansal yağ eklenmesi süt yağ düzeyini artırmasına rağmen, süt protein düzeyini düşürmüştür.
This study was carried out to determine the effects of dietary niacin and fat supplementation to the diets of lactating cows on milk composition and some blood parameters. The effects were evaluated using 4 multiparous lactating Holstein cows in a 4*4 Latin-square desing. The cows were fed diets in 4 different diets: (a) 6 g/day niasin and fat (2 % of daily drymatter consumption) added diets; (b) 6 g/day niacin added diet; (c) Fat (2 % of daily drymatter consumttion) added diet; (d) control diets. As a result of this research it was determined that milk dry matter, fat, protein and lactose and blood glucose and protein levels were incrased with 6 g/day niacin additions to the diet of lactating dairy cows. However animal fat additions to the diet of lactating dairy cows as 2 % of dry matter intake decreased milk protein levels.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5280
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057333.pdf
  Until 2099-12-31
3.99 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons