Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5278
Title: Malzeme mekanik özelliklerinin parça tasarımı ve analizine etkisi
Other Titles: Material of mechanics properties influences on design and analysis
Authors: Bayram, Ali
Atay, Erdinç
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ostenitik paslanmaz çelik
Korozyon
Kaynak
Sertlik
Huey
Austenitic stainless steel
Corrosion
Weld
Microhardness
Issue Date: 27-Aug-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atay, E. (2001). Malzeme mekanik özelliklerinin parça tasarımı ve analizine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada AISI 304 ostenitik paslanmaz çelik elektrik ark ve TIG kaynağı ile birleştirilmiş ve deneysel çalışmalar gerektirdiği şekilde deney numuneleri imal edilmiştir. Söz konusu çekme deney numuneleri %55'lik nitrik asit ( HNO3) ortamı içinde 48, 96, 144 saat kaynatılarak korozyon deneyine tabi tutulmuş ve buna müteakip çekme ve sertlik deneyleri yapılmıştır. Ayrıca korozyon hızlan hesaplanmış ve iç yapı muayeneleri yapılarak mekanik özellikler arasında ilişki kurulmuştur. Deneysel yollarla elde edilen mekanik muayeneler, bilgisayar ortamında sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen elastik bölgelerdeki analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
In this study, an austenitic stainless steel ( AISI 304 ) was joined by tungsten arc weld and arc weld process as two different goups, then they were boiled 48, 96 and 144 hour in nitric acid in addition to corrosion speed was calculated for each group. Mechanical and metallographic properties of the specimens were obtanited by means of microhardness testing, tension testing, light optical microscopy and X-Ray. The results were compared with computer analysis results found by using I-DEAS.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5278
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109742.pdf
  Until 2099-12-31
6.38 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons