Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5277
Title: İnternet içerik madenciliğinde yapay sinir ağları ve bir uygulama
Other Titles: Application of artificial neural networks for web content mining
Authors: Özmutlu, Seda
Aynekin, Gülşah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Veri madenciliği
Web madenciliği
Web içerik madenciliği
Yapay sinir ağları
Web derleyici
Özelleşmiş derleyici
Data mining
Web mining
Web content mning
Neural netwoks
Web crawler
Focused crawling
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aynekin, G. (2006). İnternet içerik madenciliğinde yapay sinir ağları ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Web, her gün milyonlarca insanın bilgi almak için ulaştıkları çok popüler birkaynaktır ve sürekli değişime uğramaktadır. Arama motorları ve Web derleyicileri,aradıkları bilgiye Web üzerinden ulaşmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmişaraçlardan bir kaçını oluşturmaktadır. Web derleyicileri tarafından yapılan, Web'dekidoğru ve ilgili bilginin bulunması görevi çok zor bir iştir. Bu çalışmada kuş gribi ilgilisiteleri bulmaya çalışan bir derleyici geliştirilmiştir. Derleyicinin konu ile ilgili siteleribaşarılı şekilde bulması sağlamak için yapay sinir ağları tekniği kullanılmaktadırÖzelleştirilmiş derleyici, Web üzerindeki ilgili sayfaları bulmak, indekslemek vedevamında güncellemek için tasarlanmıştır. Geliştirilen sistem ile diğer aramayaklaşımlarında saklı ilgili sayfaları bulmayı amaçlanmaktadır.Uygulanan Web derleyici, örneklerdeki her kayıt için ilgili ve ilgisiz şeklinde atamalar yapmaktadır. Derleyici tarafından yapılan atamalar, insanlartarafından yapılan atamalarla karşılaştırılmış ve derleyicinin performans ölçülerihesaplanmış ve incelenmiştir
The web is a very popular source for information. Millions of people access theWeb everyday to retrieve various types of information from the Web. Search engines,and Web crawlers are some of the search tools that Web users use to reach the requiredinformation on the Web. Mining for correct and relevant information in the World WideWeb is a difficult task, handled by Web crawlers. This study outlines the components ofa specialized crawler on the topic of Avian Influenza that heavily makes use of artificialneural networks to establish successful focused crawling on the topic of AvianInfluenza.Specialized crawling is designed to find, index and follow the updates of Webpages of interest, and proposes new approaches for reaching relevant pages, whichmight stay hidden to other crawling approaches.Using Web crawler interested or uninterested assignments are made for eachrecord in the sample. The assignments which are made by proposed crawler is comparedwith the assignments which are made by humans, and performance measures arecalculated and analyzed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5277
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183773.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons