Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5275
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzyol, Haldun-
dc.contributor.authorKoç, Nil-
dc.date.accessioned2020-01-07T07:38:55Z-
dc.date.available2020-01-07T07:38:55Z-
dc.date.issued1996-07-26-
dc.identifier.citationKoç, N. (1996). Çeşitli biyolojik ortamlar için efektif atom numaralarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5275-
dc.description.abstract11 farklı biyolojik ortamın toplam ve kısmi foton etkileşmeleri (fotoelektrik, coherent ve incoherent etkileşmeler) için effektif atom numaraları (Z), 10-150 keV enerji bölgesinde, yeni bir yaklaşım kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada herbir etkileşme çeşidi için "kütle zayıflama katsayıları" hesaplanmış, foton tesir kesitlerinin Z 'ye bağımlılığı ve Z 'nin kuvvetlerinin enerji ile değişimi göz önüne alınarak effektif atom numaraları elde edilmiştir. Bulunan çeşitli foton etkileşmeleri için Z "nin kuvvetleri ve Z değerleri, farklı otoriteler tarafından, atom başına ve elektron başına tesir kesitlerinin kullanılmasıyla, aynı ortamlar ve aynı enerji bölgesinde, elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe effective atomic numbers for total and partial photon interactions (e.i. photoelectric effect, coherent scattering and incoherent scattering) of 11 different biological materials have been determined using a new approximation in the energy region 10-150 keV. In this study, "mass attenuation coefficients" for the various individual interaction have been calculated. The effective atomic numbers have been obtained by considering the Z- dependence of photon cross sections and the variation of Z- exponents with energy. Z- exponents and Z values for these photon interactions have been compared with the result that are obtained, using the cross sections per atom and per electron by several authors in the same mediums and energy region.en_US
dc.format.extentX, 73 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAtomlartr_TR
dc.subjectBiyolojik ortamlartr_TR
dc.subjectNükleer fiziktr_TR
dc.subjectAtomsen_US
dc.subjectBiological mediaen_US
dc.subjectNuclear physicsen_US
dc.titleÇeşitli biyolojik ortamlar için efektif atom numaralarının incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExamination of effective atomic numbers for various biological environmentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Nükleer Fizik Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057370.pdf
  Until 2099-12-31
3.38 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons