Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5270
Title: Reaktif grubu boyarmaddelerin viskon ve pamuk liflerinin bazı fiziksel özelliklerine etkileri
Other Titles: Effects of reactive dyestuffs on some physical properties of viscose and cotton fibers
Authors: Altınbaş, Emir Tekin
Kaleli, Ümit
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Reaktif boyama
Pamuk liflerinin boyanması
Viskon liflerinin boyanması
Mukavemet özelliği
Renk haslıkları
Çektirme yöntemi
Dying of cotton fibers
Dying of rayon fibers
Resistans property colour fastness
Exhaust method
Issue Date: 5-Dec-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaleli, Ü. (1996). Reaktif grubu boyarmaddelerin viskon ve pamuk liflerinin bazı fiziksel özelliklerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada reaktif grubu boyarmaddelerle pamuklu ve viskon mamullerin çektirme yöntemine göre boyanmasında mukavemet, renk haslıkları, boyanabilirlik gibi bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Birinci bölümde konunun önemi ve çalışmanın amaçları ortaya konmuştur. İkinci bölümde reaktif boyama, çektirme yöntemi ve boyama işlemleriyle ilgili literatür çalışması yer almaktadır. Üçüncü bölümde, deneysel işlemlerde kullanılan kumaşlar, boyarmaddeler, kimyasallar, deneylerde, kullanılan cihazlar ve uygulama metodları verilmiştir. Dördüncü bölümde, deneysel çalışmanın sonuçları hakkında tartışılmış ve son bölümde ise konu ile ilgili toplu bir değerlendirme yapılmıştır.
In this work the investigation of the resistance when reactive group dyes, cotton and rayon product is dyed with exhaust method and also the investigation of some physical property like colour fastness dye ability was aimed. The content of the first part is the importance of the subject and the aims of the work. In the second part there is a literatüre work about reactive dye, pulling method and dye procedure. In the third part fabrics which are used in experimental procedure, dye substances, chemicals, apparatus which are used in experiment and practice methods were given. In the fourth part the result of the experiment was discussed and lastly a common appraisement about the subject was done.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5270
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057368.pdf
  Until 2099-12-31
3.91 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons