Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5259
Title: Güney Marmara Bölgesi'nde üretilen kültür mantarı (Agaricus bisporus (Lange) sing.)'nın fungal kaynaklı hastalıkları üzerinde araştırmalar
Other Titles: Investigations on fungal diseases of mushroom (Agaricus bisporus (Lange) sing. ) produced in South Marmara region
Authors: Tezcan, Himmet
İlhan, Kadir
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Fungisit
Mantar
Agaricus
Mycogone
Cladobotryum
Fungicide
Mushroom
Agaricus
Mycogone
Cladobotryum
Issue Date: 23-Feb-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İlhan, K. (2001). Güney Marmara Bölgesi'nde üretilen kültür mantarı (Agaricus bisporus (Lange) sing.)'nın fungal kaynaklı hastalıkları üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Güney Marmara Bölgesi' nde Üretilen Kültür Mantarı (Agaricus bisporus (Lange) Sing.)'nın Fungal Kaynaklı Hastalıkları Üzerinde Araştırmalar Bu çalışmada, benomyl, prochloraz, prochloraz-manganese ve chlorothaloniFin Mycogone perniciosa (Magn.) Delacr. (Islak Kabarcık) ve Cladobotryum dendroides (Bull, per Merat) Gams and Hoozemans (Örümcek Ağı)'e karşı etkileri in vitro ve in vivo koşullarda araştırılmıştır. In vitro çalışmalarda, M. perniciosa ve C. dendroides'in 5'er farklı izolatı ile çalışılmış, deneme sonunda M. perniciosa için; benomyl'de izolatların ED50 (miselial gelişmeyi %50 engelleyen doz) değerleri <0.03-0.11 ppm arasıda, MIC (miselial gelişmeyi tamamen engelleyen minimum doz) değeri 0.30 ppm, prochloraz-Mn'de izolatların ED50 değerleri <0.03-0.05 ppm arasında, MIC değerleri 0.3-3 ppm arasında, prochloraz'da izolatların ED50 değerleri <0. 03-0.06 ppm arasında, MIC değerleri 0.3-3 ppm arasında, chlorothalonil'de izolatların ED50 değerleri 0.31- 0.72 ppm arasında, MIC değerleri 10->100 ppm olarak, C. dendroides için ise; benomyl'de izolatların ED50 değerleri <0. 10-0.35 ppm arasıda, MIC değeri 1 ppm, prochloraz-Mn'de izolatların ED50 değerleri <0. 1-0.3 ppm arasında, MIC değerleri 3-10 ppm arasında, prochloraz'da izolatların ED50 değerleri <0. 1-0.72 ppm arasında, MIC değerleri 3-10 ppm arasında, chlorothalonil'de izolatların ED50 değerleri <1-2.10 ppm arasında, MIC değerleri >300 ppm olarak bulunmuştur. In vivo çalışmada, her iki fungusa ait in vitro çalışmada da kullanılan 1 'er izolatı ile çalışılmış, fungisit uygulamaları İngiltere'de 1989 yılında ruhsatlandırılmış dozlarda ve zamanlarda yapılmıştır. M. perniciosa için mantar verimine göre % fungisit etkinlikleri; benomyl 240g/100m² dozunda %74.92, prochloraz-Mn 120g/100m² dozunda %74.58, prochloraz-Mn 60g/100m² dozunda %70.99, prochloraz 120g/100m² dozunda %79.69, prochloraz 60g/100m² dozunda %66.16, chlorothalonil 220g/100m² dozunda %74.92 olarak, C. dendroides için mantar verimine göre % fungisit etkinlikleri; benomyl 240g/100m² dozunda %27.66, prochloraz-Mn 120g/100m² dozunda %48.78, prochloraz-Mn 60g/100m² dozunda %17.29, prochloraz 120g/100m² dozunda %23.76, prochloraz 60g/100m² dozunda %19.93, chlorothalonil 220g/100m² dozunda %41.66 olarak bulunmuş, fungisit etkinliklerinin uygulanan dozlarda özellikle de C. dendroides için oldukça düşük olduğu görülmüştür.
Investigations on Fungal Diseases of Mushroom (Agaricus bisporus (Lange) Sing.) Produced in South Marmara Region In this study, the effect of prochloraz, prochloraz-manganese and chlorothalonil against Cladobotryum dendroides (Bull. Per Merat ) Gams and Hoozemans (Cobweb diseases) and Mycogone perniciosa (Magn.) Delacr (Wet Bubble) was investigated under in vitro and in vivo conditions. The ED50 values of 4 different fungicides against M. perniciosa were estimated as O.03-0.04, 0.03-0.05, 0.03-0.06 and <0.3 1-0.72 ppm while MIC values were calculated as 0.30. 0.3-3, 0.3-3, 10->100 ppm for benomyl, prochloraz-Mn, prochloraz and chlorothalonil, respectively. The ED50 values of these 4 different fungicides against C. dendroides were estimated as <0.10-0.35, O.1-0.80, O.1-0.72 and <1-2.10 ppm while MIC values were calculated as 1, 3-10, 3-10 and >300 ppm for benomyl, prochloraz-Mn, prochloraz and chlorothalonil, respectively. Percentage effect of fungicides in vivo against M. perniciosa calculated by comparing the mean yield, were found as 74.92, 74.58, 70.99, 79.69, 66.16 and 74.92 % for benomyl used in a rate of 240 g/100m², procholoraz-Mn used in a rate of 120 g/100m², procholoraz-Mn used in a rate of 60 gl00/m², prochloraz used in a rate of 120 g/100m², prochloraz used in a rate of 60 g/100m² and chloratholonil used in a rate of 220 g/100m², respectively. Percentage effect of fungicides against C. dendroides calculated by comparing the mean yield, were 27.66, 48.78, 17.29, 23.76, 19.93 and 41.66 % for benomyl used in a rate of 240 g/100m², prochloraz-Mn used in a rate of 120 g/100m², prochloraz-Mn used in a rate of 60 g/100m², prochloraz used in a rate of 120 g/100m², prochloraz used in a rate of 60 g/100m² and chloratholonil used in a rate of 220 g/100m², respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5259
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109689.pdf13.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons