Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5252
Başlık: Metin incelemesinde A.J. Greimas yöntemi ve bir uygulama: (Albert Camus'nün L'etranger adlı yapıtından bir kesitin incelenmesi)
Diğer Başlıklar: The Method of Greimas in analyse textual: (Examination of a cross-section from Albert Camus's L'etranger)
Yazarlar: Durak, Mustafa
Aydınkal, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Fransız dili ve edebiyatı
Metin dilbilim
Anlam bilim
Gösterge bilim
Camus, Albert
Fransız edebiyatı
French literature
Semantics
Semiotics
French linguistics and literature
Text linguistics
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aydınkal, M. (1995). Metin incelemesinde A.J. Greimas yöntemi ve bir uygulama: (Albert Camus'nün L'etranger adlı yapıtından bir kesitin incelenmesi). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5252
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
042945.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.65 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons