Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5249
Title: Oligemik şok tanısında şok indeksinin değeri
Other Titles: The value of shock index in diagnosis of olgemic shock
Authors: Öncü, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Genel cerrahi
General surgery
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öncü, M. (1983). Oligemik şok tanısında şok indeksinin değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Şok erken tanı ve tedavinin büyük Önem taşıdığı bir tablodur. Şok tablosü ile gelen bir hastada, en kısa zamanda tanımlamanın yapılabilmesi şokun derecesinin sap­ tanabilmesi hastanın hayatını kurtaracak aktif bir tedavi­ nin ivedikle başlatılabilmesine temel teşkil eder. Şokun erken tanısında yol gösterici olan pek çok klinik ve laboratuvar bulguları bilinmekle birlikte, özellikle büyük olanakları olmayan merkezlerde veya trafik ka­zaları v.b. nedenlerle başvuran şoklu hasta sayısının fazla olması hallerinde değerlendirilmede gecikilmektedir. Şok indeksi herhangi bir laboratuvar değerine ih­ tiyaç göstermeden, sadece hastanın Nabız/dak. ve Arteriel kan basınç ölçümleri ile şokun erken tanımını ve derecesi­nin saptanmasını sağlayan sıvı ihtiyacı hakkında erken bilgi veren bir ölçümdür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5249
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
174558.pdf
  Until 2099-12-31
915.38 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons