Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5242
Title: Soğuk stresi altında besiye alınan hindilerde askorbik asit uygulamasının besi performansı ve karkas özelliklerine etkisi
Other Titles: The effect of ascorbic acid application on fattening performance and carcass characteristics of turkeys fed under cold stress
Authors: Ak, İbrahim
Değirmencioğlu, Taşkın
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Hindi besisi
Askorbik asit
Soğuk stresi
Turkey fattening
Ascorbic acid
Cold stress
Issue Date: 16-Jan-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Değirmencioğlu, T. (1997). Soğuk stresi altında besiye alınan hindilerde askorbik asit uygulamasının besi performansı ve karkas özelliklerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırma, entansif besi uygulanan Amerikan Bronz x Betina melezi erkek hindilerin rasyonlarma 0, 50, 100 ve 150 mg/kg askorbik asit katmanın soğuk stresi altındaki hindilerin besi performansı ve bazı kesim özelliklerine etkilerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Besi 140 adet hindiyle 4 grupta ve 84 gün süreyle yürütülmüştür. Hindiler 2900 kcal/kg ME ve % 14.90 ham protein içeren pelet formdaki rasyonla adlibitum olarak yenilenmişlerdir. Hindilerin besi başlangıç ağırlıkları en düşük 2.83, en yüksek 2.85 kg arasında olup, grupların besi sonu canlı ağırlıkları ve günlük ortalama canlı ağırlık artışları ise gruplara göre sırasıyla ; 7.61, 7.45, 7.39 ve 7.52 kg; 56.59, 53.53, 55.06 ve 55.56 g olarak belirlenmiştir. Hindilerin besi süresince günlük ortalama yem tüketimleri gruplara göre sırasıyla ; 306.03, 298.36, 296.37 ve 301.73 g; yemden yararlanma oranlan ise ; 5.407, 5.573, 5.372 ve 5.430 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, hindi besi rasyonlarına askorbik asit katmanın hindilerde canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, kesimhane ağırlığı, karkas ağırlığı ve abdominal yağlanma üzerinde önemli etki yapmadığı saptanmıştır. Yenilebilir iç organ ağırlıkları sırasıyla ; 325.5, 323.5, 295.7 ve 336.5 g olup, 3 ve 4. grup, 1 ve 3. grup, 2. ve 3. grup arasındaki farklılıklar istatistik önemli bulunmuştur (p<0.01). Yenilebilir iç organların karkas ağırlığına oranı (%) sırasıyla; 5.74, 5.57, 5.14 ve 5.84 olup, 4 ve 2. grup (p<0.05) düzeyinde ; 1 ve 3. grup, 2 ve 3. grup, 4. ve 3.grup arasındaki farklılıklar istatistik önemli bulunmuştur (p<0.01).
The research was carried out to determine the effects of diets supplied 0, 50, 100 and 150 mg/kg ascorbic acid on fattening performance and slaughter characteristics of male American Bronze x Betina cross-bred turkeys stress conducted to intensive fattening under cold climate. The trial was carried out with 140 turkeys alloted to four groups for 84 days. The turkeys were fed adlibitum pelletted rations including 2900 kcal/kg ME and 14.90 % crude protein. The average initial liveweights of the groups were between 2.83 (min) and 2.85 (max) kg. Final weight and average daily liveweight gain of the groups were 7.61, 7.45, 7.39 and 7.52 kg ; 56.59, 53.53, 55.06 and 55.56 g respectively. Average daily feed consumption and feed conversion ratio of the groups were determined as ; 306.03, 298.36, 296.37 and 301.73 g and 5.407, 5.573, 5.372 and 5.430 kg respectively. It has been determined that ascorbic acid didn't effect the daily liveweight gain, feed consumption, feed conversion ratio, the slaughter and carcass weights and the abdominal fat content of the turkeys.. Edible organ weights of the groups have been measured as 325.5, 323.5, 295.7 and 336.5 g respectively. The differences among the groups 3 and 4, 1 and 3, 2 and 3 have been detected to be statistically significant p < 0.01). Edible organ ratio (%) in the carcas weights of the groups have been calculated as 5.74, 5.57, 5.14 and 5.84 respectively. The differences among the groups 4 and 2 (p<0.05), 1 and 3, 2 and 3, 4 and 3 ( p < 0.01 ) have been detected to be statistically significant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5242
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057365.pdf
  Until 2099-12-31
3.85 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons