Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5238
Title: Feminizm ve İslam ilişkisi: "İslami feminizm"
Other Titles: The Relationship of feminism and Islam: "Islamist feminism"
Authors: Gökırmak, Mert
İngün, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
Keywords: Feminizm
İslam
Kadın
Erkek
Türban
Beden
Feminism
Islam
Women
Man
Hijab
Body
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İngün, Ö. (2005). Feminizm ve İslam ilişkisi: "İslami feminizm". Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Batı’ da başlayarak zamanla tüm dünyayı etkisi altına alan feminizm, genel anlamda cinsiyet ayrımını sona erdirmeyi amaçlamaktadır ve Türkiye’ de de etkisi bu yönde olmuş fakat kültür, coğrafya, din, sosyal ve ekonomik farklılıklar sebebiyle etki alanları farklılaşmıstır. Ülkemizde, feminizmin olusturduğu haklar ve özgürlükler söylemine farklı perspektiflerden de olsa feministlerle beraber, İslami kesim kadınları da katılmaktadır. İslamcı kadınlar özgürlük söylemine türbanları özelinde katılmakta, örtünerek özgürleştiklerini savunmaktadırlar. Mücadeleleri bu yönde olmaktadır. Bu çalışmada feminizmin teorik çerçevesi açıklanarak, Türkiye özelinde etkileri incelenmiştir. Bu bağlamda, İslam’ın feminizmle ilişki içinde olup olmadığı incelenerek, kadınların yaklaşımları irdelenmiştir. Çalışmada feminizm, İslam türban ve feminizm-İslam ilişkisi 3 ayrı bölümde incelenmiş, konuya ışık tutması amacıyla ilgili kişilerle röportajlar yapılmıştır. Tüm bu incelemelerin sonunda, tek tanrılı dinlerden biri olan İslam’ın ataerkil yapıya sahip olduğu, özelinde kadınlara getirilen kısıtlamalar ve örtünme zorunluluğu ile kadınların ikinci plana itilerek, özgürlüklerinin kısıtlandığı sonucuna varılmıştır.
Feminism having influenced all the world by starting in West, aims to finish the gender discrimination and has influenced Turkey in this way too, but its affect areas have become different because of the culture, geography, religion, social and financial distinctions. The Women being close to Islam are also agree with rights and freedoms feminism in spite of their different perspective and they claim to be independent by veiling themselves. They struggle so. In this thesis, by explaining Feminism in a religional way its influences in Turkey are examined. According to this, by examining whether Feminism has a relationship with Islam or not, women’ s opinions are scrutinized. In this thesis, Feminism, Islam, hijab and relationship of Islam and Feminism have been examined in three sections and the subject and the people being interested are interviewed to light the subject. In the end of all these resources, In Islam, one of the religions accepting only one God, it is found that Islam has a patriarcal structure and women’ s freedoms are restricted by accepting women as the second class with obligation of veiling and restrictions brought.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5238
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188664.pdf980.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons