Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5236
Title: Bazı hayvan türlerinin kan plazmasında vitamin E (total tokoferol)'nin mevsimsel değişiklikleri üzerinde çalışmalar
Other Titles: Studies on seasonal changes of vitamin E (total tocopherol) in blood plasma of some animal species
Authors: Çamaş, Hayati
Oğan, A. Canan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Hayvanlar
Vitamin E
Animals
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oğan, A.C. (1988). Bazı hayvan türlerinin kan plazmasında vitamin E (total tokoferol)'nin mevsimsel değişiklikleri üzerinde çalışmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Merinos koyunu, Arap atı, Karacabey Esmer sığırı ve çeşitli kökenli broilerlerin kan plazmasında vitamin E yoğunluğunun mevsimsel değişiklikleri belirlenmiştir. Bu amaçla, cins ve yaş gruplarına ayrılmış 80 koyun ile 40 koç, 40 at, 41 Esmer dana ve 83 broilerden mevsimleri temsil eden: temmuz, ekim, ocak ve nisan aylarında kan örnekleri alınmıştır. Kan plazmasında vitamin E yoğunluğunun mevsimlere göre farkları koyun, at ve sığır grupları için (P< 0.01), koçlar için ise (P< 0.05) düzeyinde istatistik önemli bulunmuştur. Bu yoğunluğun koyun alt gruplarında, koçlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Kan plazması α- tokoferol yoğunluğu koyun, at ve sığır gruplarında kışın en düşük bulunmuştur. İlkbaharda yükselmeye başlayan bu düzeyin temmuzda koyun ve atlarda en yüksek değere ulaştığı gözlenmiştir. Mevsimlere göre grupların kan plazmalarında α- tokoferol yoğunluğu (mg/100 ml) sırasıyla aşağıda sunulmuştur. Gruplar Yaz Sonbahar Kış İlkbahar Koyun (1.5 yaş) 0.645±0.037 0.540±0.026 0.271±0.035 0.508±0.063 (6.5 yaş) 0.762±0.064 0.569±0.047 0.368+0.030 0.556±0.043 Koç 0.441±0.014 0.394±0.052 0.322±0.024 0.487±0.043 At 0.642±0.042 0.441±0.034 0.396±0.037 0.310±0.017 Dana 0.423±0.059 0.522±0.027 0.330±0,024 0.417±0.019 Broiler 0.444±0.025 0.401±0.038 0.459±0.036 0.382±0.019
In this study; the seasonal variations of vitamin E concentration in blood plasma of Merino sheeps, Arabian horses, Karacabey Brown catties and different originated broilers were determined, Blood samples of 80 sheeps and 40 rams in sex and age subgroups, 40 horses, 41 Brown yearling catties and 83 broilers were received in July, October, January and April months presenting summer, autumn, winter and spring. The differences of vitamin E concentrations in plasma according to the seasons, were found statistically singnificant at the levels; (P< 0.01 ) for sheep, horse and cattle groups and (P< 0.05) for only rams. The concentration levels of sheep subgroups were observed higher than rams. The α- tocopherol concentration levels for sheep, horse and cattle groups were found lowest in winter. The increases observed in spring were highest in July for sheeps and horses. The averages on α- tocopherol concentration (mg/100 ml) in plasma groups, according to the seasons were submitted below, respectively. Groups Summer Autumn Winter Spring Sheep (1.5 years old) 0.645±0.037 0.540±0.026 0.271±0.035 0.508±0.063 (6.5 years old) 0.762±0.064 0.569±0.047 0.368+0.030 0.556±0.043 Ram 0.441±0.014 0.394±0.052 0.322±0.024 0.487±0.043 Horse 0.642±0.042 0.441±0.034 0.396±0.037 0.310±0.017 Cattle 0.423±0.059 0.522±0.027 0.330±0,024 0.417±0.019 Broiler 0.444±0.025 0.401±0.038 0.459±0.036 0.382±0.019
URI: http://hdl.handle.net/11452/5236
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003534.pdf
  Until 2099-12-31
1.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons