Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5231
Title: Isıl konfora ışınım etkisinin deneysel ve teorik incelenmesi
Other Titles: Experimental and theoretical investigation of radiation effect on thermal comfort
Authors: Yiğit, Abdulvahap
Arslanoğlu, Nurullah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Işınım
Isıl konfor
Ampul
Radiation
Thermal comfort
Lighting lamp
Issue Date: Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslanoğlu, N. (2015). Isıl konfora ışınım etkisinin deneysel ve teorik incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Mağazalarda yazın iç ortam sıcaklıkları önemli derecede yükselmektedir. Bunun ana sebeplerinden birisi aydınlatma amacıyla kullanılan ampullerdir. Estetik açıdan mağazanın ve ürünlerin güzel görünmesi amacıyla, ampullerin gereğinden fazla bir şekilde kullanılması, ortamda bulunan insanları ısıl konfor açısından rahatsız etmekte, özellikle çalışanların iş verimliliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışma kapsamında aydınlatma için kullanılan ampullerin yaydığı ışınım ısı akısının insan ısıl konforu üzerine etkisi Taguchi deneysel tasarımıyla incelenmiştir. Ayrıca iç ortam şartlarında, ışınım etkisi altında insanın giydiği kıyafetin ve duruş pozisyonunun ısıl konfor üzerine etkisi de ele alınmıştır. Deneyler yaz ve sonbahar mevsiminde laboratuar ortamında hazırlanmış bir şartlandırma odasında yapılmıştır. Ayrıca kapalı mekanlarda aydınlatma için kullanılan ampullerin yaydığı ışınım ısı akısının etkisinde kalan insan vücudunun ısıl ortama verdiği ısıl tepkiyi tayin edebilmek için, temeli Gagge modeline dayalı, bazı değişiklikler yapılmış, simülasyon modeli oluşturulmuştur. Böylece, iç ortamlarda aydınlatma amacıyla kullanılan ampullerin yaydığı ışınım ısı akısı etkisi altındaki insanların giymiş olduğu farklı renkte kıyafetler, duruş pozisyonları ve değişik ampul tipleri için uygun şartlar saptanarak, ısıl konfor açısından bilimsel bir veri oluşturulmuş ve uygulamacılara önerilmiştir.
Indoor temperatures increases significantly in the shopping centers during summer season. Lighting lamp have an important share in this temperature increase. Excessive usage of lambs due to aesthetic sight of show case and products disturbs people from thermal comfort point of view, especially it has negative effect on working productivity of personnel. In this study, the effect of radiation heat flux of lighting lamps on human thermal comfort are investigated by using Taguchi method. In addition, at indoor conditions, clothing and posture position under the radiation effect on thermal comfort are also investigated. For this purpose, experiments are performed in an air conditioned laboratory room in summer and autumn seasons. To determine the thermal response of human body exposed to radiation heat flux from lighting lamps, a simulation model based on Gagge model with some modifications are constituted. In this way, by determining proper conditions for clothes with different colors, posture positions and various lamp types under the radiation heat flux from indoor lighting lamps, scientific data set are constituted and suggested to practitioners in this field.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5231
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406480.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons