Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5225
Title: Bursa bölgesine uygun rüzgar türbininin belirlenmesi
Other Titles: Determination of wind turbine suitable for Bursa region
Authors: Kırbıyık, Mehmet
Aydın, Adnan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Rüzgar türbinleri
Wind turbines
Issue Date: 11-Mar-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, A. (1996). Bursa bölgesine uygun rüzgar türbininin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde; yapılan gözlemlerde Bursa bölgesi için yatay eksenli rüzgar türbininin uygun olduğu tesbit edilmiş olup, çalışmalar bu konu üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Birinci bölümde, enerji kaynakları, rüzgar enerjisinin önemi ve yararlanma yolları üzerinde yapılan çalışmalar ve Bursa'nın rüzgar durumu incelenmiştir. İkinci bölümde yüksek verimli bir rüzgar türbini dizaynında pala geometrisinin bulunabilmesi için, yatay eksenli rüzgar türbinlerinin aerodinamik teorisi incelenmiş ve rotordaki gerilmelere değinilmiştir. Üçüncü bölümde model türbinin boyutlarının tesbiti, deney sistemi ve sistemi meydana getiren elemanların imalatı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Son bölümde ise deney sonuçları, deney sonuçlarının analizi yapılmış ve bundan sonra yapılabilecek çalışmalar üzerinde durulmuştur.
In this thesis; by observing some parameters, it is decided that horizontal axis wind turbine is adequate for Bursa region. Therefore studies are focused on this type of machines. In the first chapter, some available studies on energy resources, the importance of wind energy and its usage, and wind characteristics of Bursa are examined. In the second chapter aerodynamic theory of horizontal axis wind turbine is also examined to find airfoil profile in the design of efficient wind turbine and some information, about stresses on rotor are mentioned. In the third chapter, modelling of horizontal axis-wind turbine, determination of the model turbine dimensions, the experimental set up and detail information about the manufacturing of system elements are given. The last section is devoted to the experiments, analysis of the experimental results, future work and conclusion.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5225
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057342.pdf
  Until 2099-12-31
2.77 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons