Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5223
Title: Akut pankreatitli olgularda Oktreotid'in [Octreotide-SMS (201-995)] psödokist-abse oluşumu üzerine etkisi (Prospektif klinik çalışma)
Other Titles: The effect of octreotide [Octreotide-SMS (201-995)] on pseudocyst-abscess formation in patients with acute pancreatitis (prospective clinical study)
Authors: Karaduman, Yasin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Abseler
Kistler
Oktreotid
Pankreas
Pankreatit
Abscess
Cysts
Octreotide
Pancreas
Pancreatitis
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaduman, Y. (1995). Akut pankreatitli olgularda Oktreotid'in [Octreotide-SMS (201-995)] psödokist-abse oluşumu üzerine etkisi (Prospektif klinik çalışma). Yayınlanmamış uzmanlık tezi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: 1991-1995 yıllan arasında Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilin» Dalında toplam akut pankreatitli 30 hasta interne edilerek, 15' i kontrol olmak özere 15 hastaya Octreotid verildi. Hastalığın etyolojisi, uygulanan operasyonlar, oktreotidin hastanede kalış süresi, morbidite ve mortal ite durumu, amilaz düzeyi, psödokist ve abse oluşumu üzerine olan etkisi incelendi. Sonuç olarak; Oktreotidin akut pankreatitte amilaz düzeyini düşürdüğü fakat pankreatitin doğal seyir ve tedavisini değiştirmeye yönelik bir etkisinin olmadığı görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5223
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040419.pdf
  Until 2099-12-31
3.99 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons