Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5220
Başlık: Katma bütçeli idarelerde hizmet-harcama planlamasında etkinlik-verimlilik, uygulanan politikalar ve program bütçenin rolü (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü incelemesi)
Diğer Başlıklar: The role of program budget and effiency-productivity, applyed policies at service-expenditure planning at annexed budget administration (An investigation on General Directory of Village Servicies)
Yazarlar: Altuğ, Figen
Çetinkaya, Özhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Etkinlik
Katma bütçeli kuruluşlar
Köy hizmetleri genel müdürlüğü
Program bütçe
Siyaset
Efficiency
Annexed budget administrations
General directory of village services
Program budget
Politics
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çetinkaya, Ö. (1996). Katma bütçeli idarelerde hizmet-harcama planlamasında etkinlik-verimlilik, uygulanan politikalar ve program bütçenin rolü (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü incelemesi). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5220
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
054188.pdf
  A kadar 2099-12-31
14.32 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons