Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5217
Title: Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne bağlı işletmelerde döl verimi özellikleri üzerine bir araştırma
Other Titles: An Investigation on reproductive characteristics at some cattle farms of Bursa Cattle Breeders Association
Authors: Tuncel, Erdoğan
Şengül, Leyla
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Siyah alaca
Döl verimi
Buzağılama aralığı
Verimli ömür
Holstein friesian
Reproductive performance
Calving interval
Productive life
Issue Date: 9-Apr-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şengül, L. (2001). Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne bağlı işletmelerde döl verimi özellikleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa' da soykütüğü kayıtlan tutulan toplam 269 Siyah Alaca sığır işletmesinde 2219 baş ineğe ait 5686 verinin değerlendirildiği bu çalışmanın amacı Siyah Alaca sığır ırkına ait döl verimi özelliklerine ait değerlerin belirlenmesidir. Döl verimi kapsamında ele alman özelliklerden ilkine buzağılama yaşı, buzağılama aralığı, servis periyodu, damızlıkta yararlanma süresi ve bu sürede inek başına gerçekleşen buzağılama sayısı ile buzağılama etkenliği ortalamaları sırasıyla 28.1 + 0.11 ay, 400 ± 0.10 gün, 120 ± 2.10 gün, 50 ± 1.48 ay, 1.8±0.05 buzağılama ve %93 ± 1.40 olarak hesaplanmıştır.
The aim of this study was to calculate the descriptive values of reproductive traits of Holstein Friesian cattle. 5686 records of 2219 Holstein Friesian cows raised in 269 breeding herds in Bursa region were analyzed. Age of fist calving, service period, length of productive life, life time calving number and the number of calvig realized annually per cow were calculated as 28.1+0.11 month, 400 ± 2.10 day, 120 ± 2.10 day, 50 ± 1.48 month, 1.8 ± 0.05 calving and 93 ± 1.40 % respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5217
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109692.pdf
  Until 2099-12-31
3.21 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons