Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5215
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇelik, Necmettin-
dc.contributor.authorBayram, Gamze-
dc.date.accessioned2020-01-07T06:09:09Z-
dc.date.available2020-01-07T06:09:09Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationBayram, G. (2005). Bursa koşullarında havalandırma, organik ve ticari gübre uygulamalarının sekonder karakterli meranın ot verimi, kalitesi ve botanik kompozisyonuna etkileri üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5215-
dc.description.abstractBu araştırma, uygulanan havalandırma ile ticari ve organik gübrelerin ot verimi, otun kalitesi ve botanik kompozisyonuna etkilerini belirlemek amacıyla Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü sekonder mera vejetasyonunda 2002–2004 yılları arasında yürütülmüştür. Araştırma şerit parseller deneme desenine göre iki faktörlü dört tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Doğal vejetasyon yüksekliği, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, bitki ile kaplı alan, botanik kompozisyon, ham protein içeriği, ham protein verimi, ham kül içeriği, ham selüloz içeriği ve ham yağ içeriği gibi özellikler incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, Güney Marmara Bölgesi’nde sekonder merada bitki örtüsünün güçlendirilmesi ve verimliliğinin devamlılığı için organik ve ticari gübrelerin uygulanması önerilebilir. Ancak ticari gübrelerin ot verimi artışında organik gübrelere göre daha etkili olduğu için, bu gübrelere öncelik verilmesi düşünülebilir. Kesin önerilerde bulunabilmek için farklı lokasyonlarda ve daha uzun süreli araştırmalarla bu çalışma desteklenmelidir. Ayrıca, araştırmanın ana konularından olan havalandırma uygulamalarında kullanılan gerek yaylı kültüvatör gerekse dişli tırmık meraların ıslahı üzerinde etkili olmamıştır. Ancak, yaylı kültüvatörün uygulandığı y ıl olumsuz etkisi olmasına rağmen, ikinci yıl olumsuz etkisinin ortadan kalktığı görülmüştür. Yaylı kültüvatörle havalandırmanın çok kısa sürede olumsuz etkisini kaybetmesi bu uygulamanın ileriki yıllarda vejetasyonun iyileşmesi üzerinde olumlu etki yaratabileceğini göstermektedir.tr_TR
dc.description.abstractThis research was carried out in order to investigate the effects of aeration and organic and commercial fertilizer on the hay yield, hay quality and botanical composition of seconder pasture at Görükle Campus, Uludağ University in 2002-2004. The experiments were established in strip plot design with four replications. Natural vegetation height, forage yield, dry matter yield, cover percentage, botanic composition, crude protein content, crude protein yield, crude cellulose content, crude ash content and crude oil content were determined in this experiment. According to results, both commercial fertilizers and organic fertilizers can be recommended to obtain high hay yield and hay quality from a seconder pasture encountered in Southern Marmara Region or similar regions. However, the commercial fertilizers may be thought to be given priority because of their high effectiveness on hay yield increase of pasture. In order to give definite decision, it requires experiments which were conducted in different locations with long periods. Aeration of pasture with different methods such as springed cultivator and tined harrow was not effective on hay yield and hay quality. In first year of experiment, both of the aeration methods had negative effect on pasture, but in the second year the negative effect of springed cultivator began to lose and produced the same amount of hay as control plots did. This result indicates that this improvement method of pasture may increase yield and quality of pasture after the second year of the application.en_US
dc.format.extent138 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMeratr_TR
dc.subjectHavalandırmatr_TR
dc.subjectOrganik gübretr_TR
dc.subjectTicari gübretr_TR
dc.subjectOt verimitr_TR
dc.subjectBotanik kompozisyontr_TR
dc.subjectOt kalitesitr_TR
dc.subjectPastureen_US
dc.subjectAerationen_US
dc.subjectOrganic fertilizeren_US
dc.subjectChemical fertilizeren_US
dc.subjectHay yielden_US
dc.subjectBotanical compositionen_US
dc.subjectHay qualityen_US
dc.titleBursa koşullarında havalandırma, organik ve ticari gübre uygulamalarının sekonder karakterli meranın ot verimi, kalitesi ve botanik kompozisyonuna etkileri üzerinde bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeAn investigation on the effects of aeration and application of organic and commercial fertilizer on the hay yield, hay quality and botanical composition of a seconder pasture under the ecological conditions of Bursaen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198650.pdf3.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons