Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5212
Title: Değişik örtü materyalli seraların doğalgazla ısıtılması üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma
Other Titles: A comparative study on the heating of greenhouses with different covering materials by natural gas
Authors: Alibaş, Kamil
Daniyarov, Farhod
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinaları Anabilim Dalı.
Keywords: Doğal gaz
Isıtma
Seralar
Tarım makineleri
Natural gas
Heating
Greenhouses
Agricultural machinery
Issue Date: 29-Jan-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Daniyarov, F. (1996). Değişik örtü materyalli seraların doğalgazla ısıtılması üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada TZDK 640 tipi serada, cam ve plastik örtü kullanılması durumunda sera ısı gereksinimleri belirlenmiştir. Sera ısı gereksiniminin bulunmasına ilişkin hesaplama yöntemi verilerek, bu yönteme ilişkin FORTRAN IV dilinde bilgisayar programı yazılmıştır. Seçilen seranın yapım özelliklerine, Bursa ilinin meteorolojik değerlerine ve sera iç sıcaklıklarına bağlı olarak cam ve plastik seralar için ısı gereksinimleri belirlenmiştir. Isı gereksiniminden giderek serada kullanılması gereken kazan kapasitesi, sirkülasyon pompası, brülör kapasitesi, ısıtma borusu uzunluğu, baca ölçüleri ve değişik yakıtlar için yıllık yakıt tüketimleri belirlenerek değerler çizelgeler ve grafikler halinde verilmiştir. Sadece yakıt tüketimi açısından yapılan ekonomik analizlerde doğal gazla sera ısıtmasının en ekonomik olduğu belirlenmiştir. Ekonomikliğinin yanında çevreyi kirletmeyen temiz bir yakıt olması da doğal gazın diğer yakıtlara göre üstünlüğünü ortaya koymaktadır.
In this research, the heat requirement of TZDK 640 type greenhouse has been determined by using of glass or plastic cover. The greenhouse heat requirement was calculated with a computer program written by FORTRAN IV. For glass and plastic cover greenhouses heat requirement has been determined depending on construction characteristic of chosen greenhouse weather condition of Bursa and internal greenhouse temperatures. The necessary boiler capacity, circulation pump, burner capacity, heating pipe length, chimney dimensions were determined and the results was given in several graphics and tables, for different kind of fuels, annual fuel requirements. It is specified that the most economic greenhouse heating method is neutral gas by fuel requirement at economical analysis. Beside the economical use of natural gas, it is superior to other fuels by causing not to contaminate the environment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5212
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057362.pdf
  Until 2099-12-31
4.3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons