Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5211
Title: Mikrodenetleyici temelli otomatik ayarlanabilen PID denetleyicisi tasarımı ve gerçeklenmesi
Other Titles: Design and implementation of microcontroller based auto-adjustable PID controller
Authors: Türe, Murat
Cengiz, Şahin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Mikrodenetleyiciler
PID denetleme
Microcontroller
PID control
Issue Date: 16-Dec-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cengiz, Ş. (1996). Mikrodenetleyici temelli otomatik ayarlanabilen PID denetleyicisi tasarımı ve gerçeklenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Endüstride PID kontrol cihazları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak kontrolün iyi bir şekilde yapılması, sistem için uygun PID parametre değerlerinin cihaza girilmesiyle gerçekleştirilir. Bu konuda kullanıcının deneyimi ve bilgisi önem kazanmaktadır. Son zamanlarda PID parametrelerinin kontrol organı tarafından tayinini sağlayan çalışmalar yapılmaktadır. Zeigler-Nichols tarafından ortaya atılan "Basamak Cevabı" ve "Frekans Cevabı" diye adlandırılan yöntemler, bu konudaki çalışmaların temelini teşkil etmektedir. Bu çalışmada ağırlıklı olarak bu yöntemler üzerinde durulmuş ve Zeigler- Nichols basamak cevabı metoduna dayalı olarak TMS370C742 mikrokontrolör içeren bir kontrol sistemi pratik olarak gerçeklenmiştir. Gerçekleştirilen bu kontrol sistemi üzerinde, değişik proseslerin kontrolü denenmiş ve alınan sonuçlar yorumlanmıştır.
Proportional Integral Derivative (PID) controllers are widely used in process industries. In order to obtain better control, right PID parameter values should be applied. The experience and knowledge of the application maker is substantial. In recent years, several methods for determining PID parameters by controller itself have been developed. Zeigler-Nichols frequency response and step response methods are basics of tuning metods. In this paper, these metods are studied and based on Zeigler-Nichols step response method, a control system with TMS370C742 microcontroller has been developed. This controller has been applied to several different processes and the results are interpretted.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5211
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057349.pdf
  Until 2099-12-31
2.58 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons