Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5210
Title: Yüzeysel su kaynaklarının yönetimi ve parasal yönlendirme araçları (Bursa Nilüfer çayına ilişkin bir yönetim modeli önerisi)
Other Titles: Management of surface water resources and monetary guidance tools (A management model proposal for Bursa Nilüfer stream)
Authors: Ertürk, Hasan
Karaer, Feza
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
Keywords: Koruma tedbirleri
Su kaynakları
Yüzeysel su kaynakları
Çevre politikaları
Protection measures
Water resources
Surface water resources
Environmental policies
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaer, F. (1993). Yüzeysel su kaynaklarının yönetimi ve parasal yönlendirme araçları (Bursa Nilüfer çayına ilişkin bir yönetim modeli önerisi). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5210
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
026312.pdf
  Until 2099-12-31
11.84 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons