Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5208
Title: Erken membran rüptürlü gebelerde, kantitatif C- reaktif protein değerinin, korioamnionitis tanısındaki önemi
Other Titles: The importance of quantitative C- reactive protein value in the diagnosis of chorioamnionitis in pregnant women with early membrane rupture
Authors: Aydınlar, Sirem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: C- reaktif protein
Fetal hastalıklar
Membranlar
C- reactive protein
Fetal diseases
Membranes
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydınlar, S. (1988). Erken membran rüptürlü gebelerde, kantitatif C- reaktif protein değerinin, korioamnionitis tanısındaki önemi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: EMR'lü hastalarda gelişebilecek korioamnionitisin erken tanısında alışılagelmiş yöntemlerin yetersiz olması ve geç ortaya çıkması nedeniyle CRP nin enfeksiyonu belirlemede, erken ve doğruya en yakın sonuç veren bir kriter olup olmayacağını araştırdık. Çalışmamızda 13 ünde korioamnionitis saptanan 19 unda korioamnionitis gelişmeyen toplam 32 EMR'lü gebe araştırıldı. Kontrol grubu olarak 24 sağlıklı gebe alındı. Korioamnionitis saptanan gebelerin serumlarındaki CRP değerleri, lökosit sayıları, eritrosit sedimentasyon hızları, maternal ateş ve nabız dakika sayıları, ÇKS'leri, fetus ekleri ve endometrium kültürleri korioamnionitis gelişmeyen EMR'lü gebelerle karşılaştırıldı. CRP dışındaki tetkik sonuçlanndaki değişiklikler anlamlı bulunmadı. CRP değerinin korioamnionitis olan hastalarda % 85 oranında yükseldiği, korioamnionitis gelişiminde istatistiki açıdan anlamlı olduğu ( p< 0.001) saptandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5208
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003404.pdf
  Until 2099-12-31
1.61 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons