Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5206
Title: Kronik servisit-serviks erozyonunda elektrokoter ve kriokoter uygulaması sonuçlarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the results of electrocautery and criocautery in chronic cervicitis-cervical erosion
Authors: Doğan, Ayşe
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Elektrokoagülasyon
Uterin servikal erozyon
Uterin servisit
Electrocoagulation
Uterine cervical erosion
Uterine cervicitis
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, A. (1988). Kronik servisit-serviks erozyonunda elektrokoter ve kriokoter uygulaması sonuçlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: U.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine çeşitli yakınmalarla başvuran kronik servisitis tespit edilmiş 100 hastaya özellikleri göz önüne alınmadan sıra ile yarısına elektrokoter ve diğer yarısına da kriokoter uygulandı. Çalışmamızda uygulamaya geçmeden önce hastaların geniş kapsamlı jinekolojik anamnezleri alındı. Fizik muayeneleri yapıldı, bakteriyolojik, sitolojik ve bir kısmında histopatolojik araştırmaları yapıldı. Çalışmamızda krioterapi cihazı Spembly Marka PCG 12 R model, elektrokoterizasyon cihazı ise Martin elektronom 60 marka idi. Krioterapi cihazında Co2 gazı tüpleri, elektrokoterizasyonda ise yuvarlak koter ucu kullanıldı. Hastalar mensturasyon bitiminden sonraki ilk 3 gün içinde uygulama için çağrıldı. Co2 tüpü kullanarak uygulanan krioterapide lezyona probun etrafında 3-4 mm kartopu oluşana kadar dondurma işlemi yapıldı. Elektrokoterizasyonda ise lezyon yuvarlak koter ucu ile noktavi tarzda os eksternden perifere doğru radier olarak koterize edildi. Kontrolleri düzenli bir şekilde yapılan hastalarda servikal lezyon elektrokoterizasyon sonucu iyileşme % 34 olguda 8 haftada % 40 olguda 12 haftada oluşurken kriokoterizasyonda bu oranlar 4. hafta sonunda % 16.8 haftada % 72 ve 12 hafta sonunda da % 8 olgu olarak tespit edildi. 12 hafta sonunda elektrokoter uygulaması sonucu % 74, kriokoter uygulamasında ise % 96 olguda tam iyileşme izlendi. İkinci uygulama gerektiren olgular da elektrokoterle tam iyileşme 12 hafta da olurken kriokoterde bu süre 8 hafta olarak tespit edildi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5206
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003402.pdf
  Until 2099-12-31
3.89 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons