Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5205
Başlık: Bursa yöresinde erişkinlerde enteropatojenik escherichia coli dağılımı
Diğer Başlıklar: Distribution of enteropathogenic escherichia coli in adults in Bursa region
Yazarlar: Gedikoğlu, Suna
Erten, Münir
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Escherichia coli
Klinik bakteriyoloji ve enfeksiyon hastalıkları
Clinical microbiology and infectious diseases
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Erten, M. (1988). Bursa yöresinde erişkinlerde enteropatojenik escherichia coli dağılımı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bursa yöresi erişkin yaş grubu dışkı örneklerinde Enteropatojenik E coli ( EPEC ) dağılımı araştırıldı. E coli üreyen 480 dışkı örneğinden EPEC idantifikasyonu bakteriyolojik, biyokimyasal ve serolojik yöntemlerle yapıldı. 480 dışkı örneğinden 33'ünde EPEC tesbit edildi. Bursa yöresi erişkin yaş grubunda EPEC dağılım oranı % 6.9 olarak saptandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5205
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
003403.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.41 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons