Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5204
Title: Bursa yöresinde toprak örneklerinde Klostridium'ların dağılımı üzerinde bir araştırma
Other Titles: A study on the distribution of clostridium in soil samples in Bursa region
Authors: Kılıçturgay, Kaya
Şenyüz, Orhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Bakteriler-anaerobik
Clostridium
Bacteria-anaerobic
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şenyüz, O. (1987). Bursa yöresinde toprak örneklerinde Klostridium'ların dağılımı üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bursa'da çeşitli bölgelerden alınan toprak örneklerinde ANAEROB JAR ve FAT yöntemiyle klostridium'ların dağılımı araştırıldı. Çalışmamızda; 35 toprak örneğinden 11 klostridium türü ne ait 122 bakteri idantifiye edildi. Bu suşların tanıları; morfolojik, biyokimyasal, lesitinaz C ve lipaz aktivitelari ile toksin nötralizasyon özellikleri incelenerek, ayrıca 4 klostridium türüne için de FAT yöntemi kullanılarak konuldu. C perfringens, C tetani ve C difficile'nin bu örneklerdeki dağılımının epidemiyolojik açıdan önemi saptanmaya çalışıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5204
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
002617.pdf
  Until 2099-12-31
2.69 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons