Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5203
Title: Alt ekstremitenin iskemik hastalıklarında femoropopliteal ve femorofemoral geçiş ameliyatlarının incelenmesi
Other Titles: Examination of femoropopliteal and femorofemoral transition operations in ischemic diseases of lower extremities
Authors: Bilgin, Şemsi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Bacak
Femoral arter
Leg
Femoral artery
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilgin, Ş. (1988). Alt ekstremitenin iskemik hastalıklarında femoropopliteal ve femorofemoral geçiş ameliyatlarının incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Alt ekstremitenin iskemik hastalığı nedeniyle toplam olarak 98 hastada 5 yıllık süre içinde yapılan 18 femorofemoral,80 femoropopliteal geçiş ameliyatları arda dönük olarak incelendi. Çalışmanın amacı greftin uzun süre açık kalmasını etkileyen faktörlerin araştırılmasıydı. Tüm hastalarda arteriografi yapılarak distal kan akımı iyi ve distal kan akımı kötü olarak hastalar ikiye ayrıldı. İskemik semptomlar göz önüne alınmadan distal kan akımı iyi olan grubun 5 yıllık açıklık oranı % 70 bulundu. Distal kan akımı kötü olan grubun 5 yıllık açıklık oranı ise % 40 bulundu. Klodikasyon ve ekstremitenin kurtarılması için ameliyat yapılan olgularda, distal kan akımı benzer olduğunda, 5 yıllık greft açıklık oranlarında istatistiksel olarak fark yoktu. Geçiş ameliyatı yapıldığı sırada hastanın yaşının da uzun süreli greft açıklık oranını etkilediği görüldü. Daha ileri yaşlarda ameliyat olan hastaların uzun süreli greft açıklık oranları daha genç yaşlarda ameliyat olanların açıklık oranlarından daha iyi bulundu. Distal kan akımı kötü olan bazı olgularda geçiş ameliyatı ile birlikte lomber sempatektomi yapıldı. Post operatif 1. yıl sonunda greft açıklık oranı sempatektomi yapılmayanların oranından %12 daha iyi bulundu. Takip eden yıllarda açıklık oranları aynı oldu. Femorofemoral geçiş ameliyatı 18 hastada yapıldı. Bu hastalarda uzun süreli greft açıklık oranları femöropopliteal geçiş ameliyatı yapılan hastalardan belirgin olarak daha iyi oldu. Bu hastalarda 5 yıllık greft açıklık oranı % 78 bulundu.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5203
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003399.pdf
  Until 2099-12-31
6.07 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons