Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5198
Title: Türkiye'nin Thalictrum L. türlerinin polen morfolojisi
Other Titles: Pollen morphology of Thalictrum L. species in Turkey
Authors: Malyer, Hulusi
Tatlıdil, Sevcan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Morfoloji
Taksonlar
Thalictrum
Çiçek tozu
Morphology
Taxa
Pollen
Issue Date: 25-Jul-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tatlıdil, S. (2001). Türkiye'nin Thalictrum L. türlerinin polen morfolojisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Türkiye'de on bir takson ile yayılış gösteren Thalictrum L (Thalictrum orientate Boiss., Thalictrum aquilegifolium L., Thalictrum sultanabadense Stapf, Thalictrum foetidum L, Thalictrum isopyroides C.A.Mey., Thalictrum minus L var. minus Boiss., Thalictrum minus L var. majus (Crantz) Crepin, Thalictrum minus L. var. microphyllum Boiss., Thalictrum lucidum L, Thalictrum flavum L, Thalictrum simplex L) taksoniarının polen morfolojileri skenning elektron mikroskobu (SEM) ve wodehouse ile asetoliz metodlarına göre ışık mikroskobu (LM) kullanılarak incelenmiştir. Türlerin polen tanımları fotoğraf ve çizelgelerle verilmiştir. İncelenen polenler herbaryum örneklerinden temin edildi. Çalışılan Thalictrum L cinsinin polenleri türler arasında benzerlik göstermektedir. Polenler, radial simetrili, isopolar, polipantoporat, sferoiddir. Bu çalışmada Thalictrum cinsinin taksonomik problemlerine palinoiojik yönden yardımcı olmak amaçlanmıştır.
In this study, the morphology of pollen grains of eleven species belonging to Thalicirum L (Thalictrum orientate Boiss.,Thalictrum aquilegifolium L., Thalictrum suitanabadense Stapf, Thalictrum foetidum L.Thalictrum isopyroides C.A.Mey., Thalictrum minus L. var.minus Boiss., Thalictrum minus L. var. majus (Crantz) Crepin, Thalictrum minus var microphyllum Boiss., Thalictrum lucidum L., Thalictrum flavum L., Thalictrum simplex L. ) disturbed through Turkey was investigated with a scannig electron microscope (SEM) and light microscope (LM) and was used wodehouse and asetolysis method. The identification of species were given with photographs and tables. Thalictrum L. species was taken from the herbarium specimens. Studied pollen grains of Thalictrum L. show similarity in their palnological features. The pollen grains are radial symmetrical, isopolar, polypantoporat, spheroid. In this study the relationship between the palynological features of Thalictrum L. species and their iaxonomic problems is also researched.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5198
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109740.pdf
  Until 2099-12-31
3.09 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons