Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5197
Title: 19. yüzyıldan günümüze Almanya-Ermenistan ilişkileri ve bu ilişkilerin Türk dış politikasındaki etkileri
Other Titles: Germany-Armenia relations since the 19th century and the impacts of these relations on Turkish foreign policy
Authors: Özdal, Barış
Birkan, Fuat Ozan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Almanya
Ermenistan
Türkiye
1915 olayları
Ermeni Diasporası
Germany
Armenia
Turkey
The 1915 events
The Armenian Diaspora
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Birkan, F. O. (2014).19. yüzyıldan günümüze Almanya-Ermenistan ilişkileri ve bu ilişkilerin Türk dış politikasındaki etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 19. yüzyıldan günümüze Almanya-Ermenistan İlişkileri ve Bu İlişkilerin Türk Dış Politikasındaki Etkileri” başlıklı tez çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 19. yüzyıldan I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar olan dönemdeki AlmanErmeni ilişkilerine değinilmektedir. Almanya’nın 19. yüzyıldaki Ermeni politikası ve 1915 olayları bu bölümde analiz edilmiştir. İkinci bölümde II. Dünya Savaşı’ndan günümüze Almanya-Ermenistan ilişkileri, Almanya’da faaliyetlerini arttıran Ermeni diasporası, iki devlet arasındaki ekonomik ilişkiler ve Avrupa Birliği (AB) bağlamında Almanya-Ermenistan ilişkileri bu bölümün konusudur. Çalışmamızın son bölümünde ise Almanya-Ermenistan ilişkilerinin Türk dış politikasına olan etkileri ve 1915 olaylarının üç devletin ilişkilerini ne şekilde etkilediği analiz edilmektedir. Hipotezimize göre Almanya’daki Ermeni diasporası, bu devletin Türkiye olan ilişkilerinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Almanya, kendi tarihindeki benzerlikleri 1915 olayları bağlamında kullanarak Ermeni diasporasını yönlendirmeye çalışmaktadır. Çalışmada Türkiye’nin Almanya ile olan ilişkilerinde burada etkisini arttıran Ermeni diasporasını göz önüne alması ve politikasını bu yönde şekillendirmesi gerektiği ileri sürülmüştür.
Our thesis titles as "Germany-Armenia Relations Since the 19th Century and the Impacts of These Relations on Turkish Foreign Policy" consists of three chapters. Germany-Armenia relations from the 19th century to the end of World War I is mentioned in the first chapter. The Germany's Armenian policy in the 19th century and the 1915 events are analyzed in this chapter. In the second chapter, Germany-Armenia relations from World War II to present, the Armenian diaspora that increases its activities in Germany, economic relations between two states and Germany-Armenia relations in the context of European Union (EU) are discussed. In the last chapter of our work, the impacts of Germany-Armenia relations on Turkish foreign policy and how the 1915 events affected the relations of three states are analyzed. According to our hypothesis, the Armenian diaspora in Germany started playing an important role in Germany-Turkely relations. Germany tries to direct the Armenian diaspora by distorting the 1915 events in the context of its own history. It is asserted in our work that Turkey must consider the Armenian Diaspora in Germany and must revise its policy on this subject.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5197
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380121.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons