Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5196
Title: Astragalus Sibthorpianus Boiss. bitkisindeki saponinlerin izolasyonu ve karaterizasyonu
Other Titles: Isolation and characterization of saponins from Astragalus Sibthorpianus Boiss.
Authors: Ölmez, Nevin Arıkan
Koz, Ömer
Yumitkan, Nesrin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Astragalus sibthorpianus
Saponinler
3-O-[-D-glukopiranozil-(12)--D-glukuronopiranozil]-3β
22β
Daucosterol
Glikozitler
Triterpen saponin
Saponins
24-trihydroxyolean-12-ene
Glycosides
Triterpene saponin
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yumitkan, N. (2015). Astragalus Sibthorpianus Boiss. bitkisindeki saponinlerin izolasyonu ve karaterizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Astragalus bitki türlerinin, saponin içeriklerinden dolayı kolesterol düzenleyici, kanser oluşumunu engelleyici, kanın pıhtılaşmasını önleyici, karaciğeri koruyucu, kan şekerini düzenleyici, bağışıklık sistemini düzenleyici, nöron koruyucu, iltihap giderici ve antioksidan aktivite gösterdikleri bilinmektedir. Bu tezde, endemik bir tür olan Astragalus sibthorpianus Boiss.'in tüm kısımları (kök ve toprak üstü) çalışılmıştır. Bir seri kromatografik yöntem (kolon kromatografisi, ince tabaka kromatografisi, jel geçirgenlik kromatografisi vb.) kullanılarak 2 adet saf saponin izole edilmiştir. Elde edilen saf bileşiklerin yapıları çeşitli spektroskopik yöntemlerle (1D ve 2D-NMR, IR, Kütle vb.) 3-O-[b-D-glukopiranozil-(1-2)-b-D-glukuronopiranozil]-3b,22b,24-trihidroksiolean-12-en ve 3-O-b-D-glukopiranozil-b-sitosterol (Daucosterol) olarak belirlenmiştir.
Astragalus plant species are known to exhibit cholesterol regulatory, anticarcinogenic, anticoagulant, liver protective, hypoglycemic, immunomodulatory, neuroprotective, anti-inflammatory and antioxidant properties due to their saponin contents. In this thesis, the whole plant (roots and aerial parts) of Astragalus sibthorpianus Boiss., which is an endemic species, was studied. 2 pure saponins were isolated using a series of chromatographic methods (column chromatography, thin-layer chromatography, gel permeation chromatography, etc.). The structures of the obtained pure compounds were identified as 3-O-[b-D-glucopyranosyl-(1-2)-b-D-glucuronopyranosyl]-3b,22b,24-tri hydroxyolean-12-ene and 3-O-b-D-glukopiranozil-b-sitosterol (Daucosterol) by various spectroscopic methods (1D and 2D-NMR, IR, Mass, etc.)
URI: http://hdl.handle.net/11452/5196
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406479.pdf3.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons