Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5194
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorOkan, Mehmet-
dc.date.accessioned2020-01-06T12:55:11Z-
dc.date.available2020-01-06T12:55:11Z-
dc.date.issued1988-
dc.identifier.citationOkan, M. (1988). Çocuk ishallerinde Rotavirus Gastroenteritleri'nin sıklığı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5194-
dc.description.abstractBölgemizde rotavirus gastroenteritlerinin sıklığını belirlemek amacı ile yaşları 6-36 ay arasında değişen akut gastroenteritli 145 olguda prospektif bir çalışma yapıldı. Akut gastroenterit tanısı 1. Hastanın günde en azından 4 veya daha fazla gaita yapması, 2. Dışkı sıvı içeriğinin artması, 3. İshal, ateş, kusma ve diğer ilave yakınmalarının 14 günden fazla sürmemesi halinde kondu. Fizik muayeneyi takiben tüm olgulara polikliniğe başvurularından veya hastaneye yatırılışlarından itibaren birkaç saat içersinde tam kan sayımı, periferik yayma, serum elektrolitleri, grub aglutinasyon testleri, kan-boğaz-gaita kültürü, gaita yayması için örnekler alındı. Gaitada parazit ve yumurtası araştırıldı. Gaita örneklerinde rotavirus varlığı güvenirliliği yüksek olan buna özgü latex aglutinasyon yöntemine dayanan rotalex testi ile incelendi. Çalışma sonucu toplam 145 olgunun 60'ının (% 41.4) gaitasında rotavirus varlığı saptanırken bunların 3 'ünde (% 5.0) rotaviruslere patojen mikroorganizmalar eşlik etmekteydi (Grup I). Gaitasında rotavirus saptanmayan 85 olgu Grub II yi oluşturdu. Bu gruptaki olguların 41'inin (% 48.2) gaitasında shigella, salmonella ve stafilokok koagulaz pozitif gibi patojen mikroorganizmalar üretildi. Bu şekilde iki gruba ayrılan olguların klinik ve laboratuar özellikleri karşılaştırıldı. Her iki grubu oluşturan olguların başlıca başvuru yakınmaları ateş, ishal ve kusma şeklinde sıralanıyordu. Ancak grup I'deki olguların çoğunda diğer grubun aksine ilk yakınma kusma şeklinde başlarken bunu ateş ve belli bir süre sonrada ishal izlemekteydi. Grub I'deki olgularda diğer grubun aksine yakınmaların çok gürültülü başlayıp hastalığın kısa süre içinde iyileştiği görüldü. Sekiz aylık çalışma süresinde bölgemizde gastroenteritin hemen hemen aynı şiddette sürdüğü tesbit edildi. Ancak Aralık, Ocak, Şubat Mart ayları gibi soğuk iklimlerde akut gastroenteritli olguların büyük bir oranını rotavirus gastroenteritleri oluştururken iklimin ılımanlaşması ile bu oranın oldukça azaldığı görüldü. Başvurudaki laboratuar bulgularında lökosit sayısı, mutlak granülosit sayısı Grub I de diğer gruba göre düşük bulunurken aynı grubtaki olguların büyük bir oranının gaita yaymasında bir özellik göstermiyordu.tr_TR
dc.format.extent44 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDiyaretr_TR
dc.subjectGastroenterittr_TR
dc.subjectDiarrheaen_US
dc.subjectGastroenteritisen_US
dc.titleÇocuk ishallerinde Rotavirus Gastroenteritleri'nin sıklığıtr_TR
dc.title.alternativeFrequency of Rotovirus Gastroenteritis in child diarrheaen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003398.pdf
  Until 2099-12-31
1.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons