Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5192
Başlık: BES III detektörü ToF (time of flight) sistemi çalışmaları
Diğer Başlıklar: BES III detector ToF (time of flight) system studies
Yazarlar: Tapan, İlhan
Güler, Nurdan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: THM parçacık fabrikası
ToF
Zaman çözünürlüğü
MRPC
TAC particle factory
Time resolution
Yayın Tarihi: Eyl-2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Güler, N. (2014). BES III detektörü ToF (time of flight) sistemi çalışmaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) dâhilinde kurulması düşünülen Parçacık Fabrikası (PF) detektörünün ToF (Time of Flight) sistemi tasarımı amacıyla çalışmalar yapılmıştır. THM PF ile benzer enerji aralığında bulunan BES III detektörünün ToF sistemi incelenmiş ve bu konuda THM PF detektörü ToF sistemi üzerine bir öneri getirilmiştir.
In this work, Time of Fligth system of the Particle Factory (PF) detector has been studied for the Turkish Accelarator Center (TAC). For this aim, BES III detector that has similar energy range with TAC PF has been investigated. As a result of this, a new ToF system for the TAC PF has been proposed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5192
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
382259.pdf3.41 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons